Umetnostnozgodovinska zbirka

Jedro in osnovo umetnostne zbirke predstavljajo starejša umetnostnozgodovinska dela (slike, kipi, umetna obrt). Večji del starejše umetnostne zbirke izvira iz Sadnikarjeve zbirke. Med njimi so nekatere umetnine, pomembne za poznavanje slovenske in evropske umetnosti, med drugim gotski relief Stigmatizacija sv. Frančiška, renesančna kipa Stražarja božjega groba iz 16. stoletja ali slika Jezusov pogovor s staršema iz 17. stoletja. Nova dela muzej pridobiva iz zasebnih zbirk in drugih virov z volili, darili in odkupi ter tako dopolnjuje zbirko iz starejših umetnostnih obdobij z deli kamniških umetnikov ali z deli, ki od tod izvirajo.

Kontakt:
Kustos zbirke: Marko Lesar, umetnostni zgodovinar, muzejski svetovalec
marko.lesar@guest.arnes.si

Zgodbe o predmetih

Stigmatizacija svetega Frančiška

Relief, lipov les, 75 x 52 x 20, polihromacija uničena, 90. leta 15. stoletja, 1964 odkupil MMK iz Sadnikarjeve zbirke; Marko Lesar, Od zbirke do muzeja. Od predmeta do muzealije, zloženka, 1994.

Preberite več

Jezusov pogovor s staršema

o. pl., 70x94, brez sign., proti sredini 17. stol.,
1964 odkupil MMK iz Sadnikarjeve zbirke,
rest: RCS, F. Drev, 1983; Marko Lesar,
Umetnine iz depojev kamniškega muzeja, katalog, 1987.

Preberite več

Stražarja božjega groba

Kipa, les, okoli 1560, 1964 odkupil MMK iz Sadnikarjeve zbirke; Marko Lesar, Od zbirke do muzeja. Od predmeta do muzealije, zloženka, 1994.

Preberite več

Zadnja večerja

Zadnja večerja, neznani slikar, prva polovica 17. stoletja, olje na platnu

Preberite več
Poslušaj vsebino: