Stigmatizacija svetega Frančiška

Objavljeno: 21.06.2018
Relief, lipov les, 75 x 52 x 20, polihromacija uničena, 90. leta 15. stoletja, 1964 odkupil MMK iz Sadnikarjeve zbirke; Marko Lesar, Od zbirke do muzeja. Od predmeta do muzealije, zloženka, 1994.

Relief Stigmatizacija svetega Frančiška je bil del nekdanjega stranskega gotskega oltarja iz samostanske cerkve klaris v Mekinjah. Po posredovanju slikarja Miha Maleša je prešel v Sadnikarjevo zbirko, iz katere ga je odkupil muzej. Izdelal ga je domač kipar, ki je poznal italijansko shemo upodobitve in jo izrazil s popolnoma severnjaško likovno govorico.

Od reliefa se je ohranil le sveti Frančišek z bratom Leonom. Zamišljati si ga moramo kot celoto z manjkajočimi reliefnimi deli (Serafinski Kristus itd.) in verjetno samo z naslikanim ozadjem. Relief je nastal kot del nove oltarne gotske opreme, napravljene po hudem turškem opustošenju leta 1472 v mekinjskem samostanu.

Ohranjeni relief je tudi v evropskem merilu eden redkih primerkov upodobitve te teme v likovni umetnosti, še posebno v kiparstvu, in si samo s tem zasluži častno mesto med gotskimi plastikami na Slovenskem.