Kulturnozgodovinska zbirka

Kulturnozgodovinska zbirka hrani predmete uporabne umetnosti od poznega srednjega veka do 20. stoletja, kot so pohištvo, svetila, ure in zbirka drobnih vsakdanjih predmetov iz različnih materialov (pečatniki, pipe, žličniki, nakit, modni dodatki ...), glasbeni instrumenti, med njimi najmanjše prenosne orgle oz. orgelski pozitiv, ki sta ga leta 1743 izdelala ljubljanska mojstra Marcus Göbl in Joannes G. Eisl. Glavnino kulturnozgodovinske zbirke sestavljajo predmeti iz Sadnikarjeve zbirke, ki so bili za muzej odkupljeni leta 1964.

Kontakt:
Kustosinja zbirke: mag. Zora Torkar, zgodovinarka in etnologinja, muzejska svetnica
zora.torkar@guest.arnes.si

 


Sadnikarjeva zbirka

Prvo muzejsko zbirko v Kamniku je leta 1893 osnoval zbiralec, mecen, po poklicu živinozdravnik, Josip Nikolaj Sadnikar. To je bila obenem tudi prva zasebna muzejska zbirka na Slovenskem, ki je bila odprta za javnost. V 60. letih je zbral okoli 4000 predmetov in ob njegovi smrti leta 1952 je bila to ena največjih tovrstnih zbirk. V njegovem muzeju so našli mesto arheološki predmeti, predmeti za čisto vsakdanjo uporabo, posebnosti in dragocenosti, kot so knjige, rokopisi, arhivski dokumenti in galerija dragocenih likovnih umetnin. Predmete je pridobival različno: v obliki daril, zamenjav in predvsem nakupov. Vsekakor je bil Sadnikar po poznavanju in zavzetosti za zbiranje starin znan ne samo na Kamniškem, ampak tudi daleč naokoli. Leta 1937 mu je njegovo mnogostransko delovanje in življenjsko delo prineslo naslov častnega meščana Kamnika.

Leta 1950 je Zavod za zaščito kulturnih spomenikov Slovenije izdal odločbo o zaščiti enkratne Sadnikarjeve muzejske zbirke. Občina Kamnik je celo načrtovala odkup celotne hiše z zbirko. Vendar gospodarske težave v občini niso dopuščale, da bi načrt uresničila. Sprejet je bil sklep, da se za nov muzej na Zapricah, ustanovljen leta 1961, odkupi le del predmetov. S pomočjo zunanjih cenilcev specialistov za posamezne vrste gradiva so bili izbrani in odkupljeni predmeti, ki so bili po svojem nastanku, uporabi ali nahajališču povezani s kamniškim območjem. Tako je bilo leta 1964 odkupljenih 1468 predmetov. V muzeju se je izoblikovala t. i. Sadnikarjeva zbirka, ki vsebuje nekaj najlepših in najdragocenejših muzejskih predmetov, na primer redko ohranjene izdaje knjig, kot so Dalmatinova Biblija, Pentatevh, Valvasorjeva Slava vojvodine Kranjske, kositrni cehovski vrči, hišni oltarčki, panjske končnice, sprehajalne palice, slike na steklo, modelčki za mali kruhek, urni mostički, pasne spone in podobno.

Zgodbe o predmetih

Johann Georg Glässl, žepna ura čebularica, okoli 1720

Urarska obrt ima na Slovenskem dolgo tradicijo in s pomočjo pisnih virov ji lahko sledimo od začetka 16. stoletja.

Preberite več

Majolika, konec 18. stoletja

Majolika je posebna oblika pivskega posodja, ki se je začela razvijati v Italiji od renesanse dalje.

Preberite več

Orgelski pozitiv, Marcus Göbl in Joannes G. Eisl, 1743

Prenosne orgle sta izdelala ljubljanska mojstra Marcus Göbl in Joannes G. Eisl in predstavlja enega najmanjših orgelskih instrumentov v Sloveniji.

Preberite več

Škatlica za njuhanec, srebro, sredina 19. stoletja

Pred nami je srebrna škatlica za njuhanec, ki jo je v sredini 19. stoletja uporabljala neznana plemkinja in jo je nosila okoli vratu.

Preberite več

Cehovski vrč usnjarjev, kositer, 1725

Tipična oblika pivskega posodja iz kositra za posebne priložnosti, pri nas zelo razširjena v 17. in 18. stoletju, so bili cehovski vrči.

Preberite več

Okrasni krožnik, keramika, ok. 1900

Okrasni krožnik z motivom cvetja z metuljem, rahlo reliefno na sivi reliefni podlagi. Na dnu znamka Schütz Cilli 619.

Preberite več

Desertni krožnik, porcelan, okoli 1910

Krožnik iz Prašnikarjevega kopališča in zdravilišča v Kamniku, verjetno desertni krožnik, je iz belega porcelana, le na robu ima ovalni črn znak z napisom Kopališče Kamnik – Bad Stein, zadaj štampiljka izdelovalca Josef Böck, Wien.

Preberite več

Jaslice, 18. stoletje

Ohranjene jaslične figurice so iz 18. stoletja in so bile namenjene za cerkvene namene. Njihova posebnost je ta, da so izdelane iz različnih materialov: lesa, voska, tkanine.

Preberite več

Pipa, druga polovica 19. stoletja

Glava pipe je izrezljana iz morske pene ali sepiolita v obliki starega bradatega moža z nočno čepico na glavi. Na vrhu glave je izpust za dim. Ustnik je izdelan iz roževine.

Preberite več

Romarska podobica s sveto Ano, sredina 18. stoletja

Romarska podobica s sveto Ano in cerkvami v Tunjicah, Komendi, Mekinjah, na Svetem Primožu, Starem gradu, Križu, sredina 18. stoletja.

Preberite več

Urni mostiček, 19. stoletje

Urni mostiček je nosilni element v mehaničnem mehanizmu ure, ki je na obeh straneh privit na ploščo.

Preberite več

Krožnik, beloprstena keramika, Wedgwood, 19. stoletje

Krožnik, jedilni, plitvi, iz jedilnega servisa, beloprsteno posodje. Na dnu znamka Wedgwood. Prepoznaven je motiv tovornih ladij z jadri pred pristaniščem, na robu krožnika cvetlični ornamenti v modri barvi.

Preberite več

Figurini Dama in kvalir, porcelan, ok. 1770

Par figurin iz porcelana, ki ga sestavljata dama iz časa francoskega kralja Ludvika XVI. (1770-1780) in kavalir iz časa copf stila (ok. 1770-1780). Oba sta oblečena v značilni obleki višjega sloja 70. let 18. stoletja.

Preberite več

Relikviariji, 18. stoletje

Relikviárij je v krščanstvu skrinja za shranjevanje in češčenje ostankov sv. križa, posmrtnih ostankov mučencev, svetnikov, njihove obleke idr. relikvij. Relikviariji so pogosto umetniško oblikovani, pozlačeni in bogato okrašeni ter imajo veliko umetniško vrednost.

Preberite več

Nabožna slika Janez Evangelist, 18. stoletje

Na vezenini je upodobljen sv. Janez Evangelist s kelihom s kačo in orlom na trati s cvetjem. Vezenina je izdelana v vozličastem vbodu. Delo mekinjskih klaris.

Preberite več
Poslušaj vsebino: