Franc Pustovrh (Pustavrh), Sela pri Kamniku, akvarel, 1863

Objavljeno: 25.02.2019

V značilnem romantičnem izrezu je upodobljen pokrajinski motiv iz Sel pri Kamniku. V središču motiva je župnijska cerkev z zvonikom in dvema poslopjema (župnišče) s severne strani. V ospredju je barvno temnejši, nekoliko dvignjeni del, iz katerega vidimo cerkvico na hribu, v zgornjem delu pa z oblaki in modrino osvetljeno nebo. Spredaj se Selam po cesti približuje človek s palico.
Slikar je naslikal že novo zgrajeno cerkev, zato sklepamo, da je slika lahko nastala le v letih 1860‒71, med začetkom prenove oz. gradnje nove cerkve in smrtjo slikarja leta 1871, ki je bil na Selih od leta 1867 tudi župnik.
Franc Pustovrh (1827-1871) je bil duhovnik, ki je imel tudi veliko veselja do slikanja. Pri delu je opazoval slikarja Matevža Langusa in Pavla Kühnla, se učil pri Ivanu Franketu. Kot slikar je upodabljal predvsem cerkve in svetnike, ter slikal v različnih tehnikah, zlasti v tehniki olja in v akvarelu. Med drugim poznamo tudi njegovo oljno upodobitev stare baročne, med zadnjo vojno porušene župnijske cerkve v Šmartnem v Tuhinju.