Laurenz Joseph Stachl, Križanje, 1751

Objavljeno: 06.05.2021

Posebno vrednost daje sliki, ob izjemni kvaliteti, tudi natančen čas nastanka in podpis slikarja Laurenza Josepha Stachla. Verjetno gre za del zakristijske omare. O izvirnem nahajališču lahko le ugibamo, ni pa izključena možnost, da je iz cerkve sv. Jožefa na kamniških Žalah. Slikar je sicer deloval predvsem na Štajerskem okrog sredine 18. stoletja. Njegovo najbolj znano delo je uničeno. To je stenska poslikava kapele sv. Lucije ob stari cerkvi v Teharjih pri Celju. Poznana pa so še njegova dela v Svetini nad Celjem, tudi Narodna galerija hrani nekaj njegovih slik.

Na naši sliki je prikazana malofiguralna upodobitev križanja, kjer igrajo človeške figure glavno vlogo, pokrajina v ozadnju je zabrisana. V sredini slike sta Jezus na križu in ob njem klečeča Marija Magdalena, ki ga objema in mu poljublja noge. Marija na levi z elegantno vzvalovljenim oblačilom in držo telesa patetično izraža občutke žalosti, na desni si sv. Janez, kar stoično umirjen, s prtom briše solze.

Iz rumenkastega obarvanega prizorišča Golgote, se ob Mariji odpira pogled na mesto Jeruzalem. Luna na levi in sonce v oblakih na desni, še povečujeta dramatično, a hkrati mistično vzdušje.

Več v: Marko Lesar, Umetnine iz depojev kamniškega muzeja, KCK, Kamnik 1987.