Kontakti

DIREKTORICA:
mag. Zora Torkar,
01 8317 662
zora.torkar@guest.arnes.si

RAČUNOVODKINJA:
Špela Razpotnik
01 8317 662

racunovodstvo@muzejkamnik.si

Kontakti za posamezne muzejske oddelke:


Dokumentacija:
Marko Kumer,
01 8317 662
marko.kumer@guest.arnes.si

Starejša umetnostna zgodovina:
Saša Bučan
01 8397 504

sasa.bucan@gmail.com    

sasa.bucan@muzejkamnik.si

Arheologija:
Janja Železnikar,
01 8317 662
janja.zeleznikar@muzejkamnik.si

Sodobna umetnost in galerija Miha Maleš:
Saša Bučan
01 8397 504

sasa.bucan@gmail.com 
sasa.bucan@muzejkamnik.si

Zgodovina in etnologija:
Zora Torkar,
01 8317 662
zora.torkar@guest.arnes.si

Kontakt za muzejske trgovine:


Muzejska trgovina in blagajna v Muzeju – grad Zaprice:
Irina Mitov

elektronski naslov: irina.mitov@muzejkamnik.si   
059 097 585

Muzejska trgovina in blagajna v Rojstni hiši Rudolfa Maistra:
Alenka Juvan,
059 097 580
ajuvan@siol.net

Muzejska trgovina in blagajna v Galeriji Miha Maleš:
Renata Pichler,
01 8397 504

Kontakti za posamezne enote:


Muzej – grad Zaprice:
Zora Torkar,
01 8317 662

Rojstna hiša Rudolfa Maistra:
Alenka Juvan,
059 097 580
ajuvan@siol.net

Galerija Miha Maleš:
Saša Bučan,
01 8397 504

Poslušaj vsebino: