Poslanstvo

Medobčinski muzej Kamnik s spoznavanjem, zbiranjem, ohranjanjem, dokumentiranjem, razumevanjem, raziskovanjem in predstavljanjem regionalne kulturne raznolikosti ter življenja ljudi, ki jih je zaznamovala večtisočletna zgodovina, obiskovalcem omogoča, da na svojstven način doživljajo vse bogastvo kulturne dediščine, ki se je ohranila. S svojimi zbirkami, dokumentacijo, razstavami in prireditvami spodbuja pozitiven odnos do lastne kulturne dediščine, ki izhaja iz bogate tradicije in zgodovine na zgodovinsko zaključenem ozemlju. S svojo odprtostjo in dostopnostjo, z znanjem in izkušnjami pa je nepogrešljiv vir spoznavanja preteklosti, ki omogoča razumevanje sedanjosti širšega osrednjeslovenskega prostora.

Poslušaj vsebino: