Neznani slikar, Portret generala Mihaela Pregla, 1623

Objavljeno: 07.08.2020

o.pl., 200 x 123 cm, slikar prve polovice 17. st./preslikal A. Koželj.

Portret »generala Wachtmeistra« Mihaela Pregla je naslikan popolnoma frontalno, v razkoračeni stoji. V desnici drži puško, ob desni nogi ima šlem, ob levi nogi je pes, ki nosi okrog vratu napis MPR M(ichael) P(regl) R(ittmeister). Oblečen je v cinobrasto rdečo suknjo, naslikano popolnoma ploskovito, in železen, zlato ornamentiran oklep. Ob bradati glavi na desni je upodobljen njegov grb. Na ščitku sredi grba je upodobljeno sonce, spodaj je jagnje z zlatim obročkom, na vrhu pa konjiček s prav takim obročkom in dve perjanici. Nad njim je obnovljen napis.

Portret je prišel v muzej iz Sadnikarjeve zbirke v Kamniku. Po pričevanju zbiratelja J. N. Sadnikarja izvira z gradu Zalog pri Moravčah. Ali ga je zbiralec pridobil na prostem trgu ali od zadnjih meščansko-kmečkih lastnikov gradu Zalog (grad Zalog je od Franca Povšeta leta 1909 kupil Anton Pirnat in ga leta 1914 prodal Pavlu Bregarju), ne vemo. Vemo pa, da je bil temeljito preslikan. Temeljito ga je restavriral in popravil kamniški slikar Anton Koželj, saj je bil verjetno tedaj v precej slabem stanju.

Več v katalogu Marko Lesar, Starejša slikarska zbirka. Iz depojev Medobčinskega muzeja Kamnik. MMK, Kamnik 2015.