Neznani slikar, votivna slika iz Komende, 1761

Objavljeno: 10.05.2021

Votivna slika je nastala v času, ko se je v Komendi češčenje sv. Urbana že zelo razširilo. Leta 1752 je namreč komendski župnik, zaslužni kulturni delavec in prosvetitelj Peter Pavel Glavar (1721-1784) pridobil v Rimu relikvije sv. Urbana mučenca, ki so še danes pod menzo glavnega oltarja. Na sliki vidimo sv. Urbana v barokizirani obleki rimskega vojaka v zgornjem levem kotu. Kot je pri votivnih slikah navada, je ta deljena na nebeški del – s svetnikom sv. Urbanom na oblakih in zemeljski del – s klečečima osebama, ki molita. Zemeljski del zavzema večji del slike: zakonski par, po obleki sodeč plemiškega porekla, klečita na stopnicah z moleki v rokah. Na desni je za zaveso je tedaj moderen arhitekturni element – niša z valuto in vazo. Pred zakoncema je postelja z baldahinom, morda zakonska, verjetneje otroška, kar bi lahko nazakazovalo, da prosita za otroke v zakonu. V desnem spodnjem kotu je zapis Ex voto 1761.

Več v katalogu: Marko Lesar, Umetnine iz depojev kamniškega muzeja. KCK, Kamnik 1987.