Neznani slikar, Šest grehov zoper Svetega Duha, o.pl., prva četrtina 19. stoletja

Objavljeno: 23.02.2023

Slika je kljub baročni maniri, nastala v prvi četrtini 19. stoletja. Zanimiva je zaradi moralistične vsebine in starih slovenskih napisov v bohoričici. Naslikanih je šest prizorov, po dva v vsaki vrsti. Okrog vsakega se kot okvir ovija kača (simbol greha in zla), kače pa se med seboj spajajo.

V sredini je pred zlatim ozadjem upodobljen Sveti Duh v podobi goloba, proti kateremu sikajo žrela šestih kač in hkrati iz vsakega prizora letijo tudi puščice. Gre seveda za poljudno naslikano moralistično pridigo, kar poudarja že prof. France Stele, ki je sliko prvi popisal v Umetnostno zgodovinski topografiji kamniškega okraja. Poleg te, danes ohranjene, je takrat poznal še eno podobno sliko, locirano v župnišču pri sv. Križu nad Jesenicami (danes Planina nad Jesenicami), ki pa kot kaže ni več ohranjena.

Poleg tega je slika zanimiva tudi zaradi slovenskih napisov v bohoričici. Na sliki zgoraj je v kartuši napis: Shest grehou super suetiga Duha. Na prvi sliki levo zgoraj vidimo v prostoru tri može v uniformah sedeče za mizo kot kvartopirce, obleko srednjega prepoznamo za francosko vojaško nošo za časa Napoleona s karakterističnim pokrivalom in zalizci. Mož na levi dviguje majoliko in pije iz nje, karte je vrgel na mizo, ostala dva še igrata. Levo ob prizoru je napis: Predersnu na Boſhio milost greſhit (Predrzno na Božjo milost grešiti). Zgoraj desno vidimo prizor z obešenim Judom Iškarjotom na drevesu, levo od njega pa odhajajočega hudiča z mošnjo denarja v roki. Ob prizoru je napis: Na Boshi milost Szagat (Obupati nad Božjo milostjo).

V drugi vrsti na tretjem prizoru je upodobljeno, kako veliki duhovnik in njegov spremljevalec, oblečen v črno, mečeta v Jezusa kamenje. Ob robu je napis: Sposnani Kristianski Resnici ſe ſuper ſtauti (Spoznani krščanski resnici se zoperstaviti). Četrti prizor, v drugi vrsti na desni, kaže starozavezno zgodbo, daritev Kajna in Abela. Abel na desni ob oltarju kleči, njegova daritev se dviga v nebo. Kajn pa nasprotno ob oltarju stoji in si puli lase, z oltarja se kadi dim. Ob prizoru je napis: Suoimu bratu ali bliſhnimu ſaule Boschie gnade neuoſhliu biti (Svojemu bratu ali bližnjemu zaradi Božje milosti nevoščljiv biti).

Peti prizor kaže vladarja na prestolu, pred katerim stojita Mojzes in Aron. Napis ob strani se glasi: Proti dobrimu k jsuelizhainu pomagaoiozhimu opominu oterpnu ſerze jmeti (Kljub dobremu nasvetu imeti otrplo srce). Zadnji, šesti prizor kaže na z baldahinom opremljeni postelji ležečega bolnika na desni, na levi pa duhovnika v opravi in njegovega strežnika, ki mu prinaša obhajilo, a se bolnik obrača na drugo stran postelje, kjer ob njem stoji hudič. Ob prizoru je napis: V napokori maprei usetnu oſtati (Nespokorjen večno ostati).
Pod vsemi prizori je spodaj v kartuši z rokokojskimi okraski napis: Ti Grehi So teſhku ali zelu ne v tim ne unim ſhiuleniu odpuſheni (Ti grehi niso ali so zelo težko odpuščeni v tem ali v drugem življenju).

Več v katalogu: Marko Lesar, Starejša slikarska zbirka. Iz depojev MMK, II. del. Katalog MMK, Kamnik, 2015.