Katalogi in knjige

Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi.

Avtorici: Brina Škvor Jernejčič in Janja Železnikar. Izrisi kart: Andrej Podjed. Fotografije: Tomaž Lauko. Risarske rekonstrukcije: Andreja Peklar, Marjan Gabrilo. Medobčinski muzej Kamnik, Kamnik 2018 – 40 str.

Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi na primeru groba iz Ulice Toma Brejca v Kamniku, kakor tudi pregled bronaste dobe v Evropi, Sloveniji in Kamniku.

Cena: 5 €

Ivan Vavpotič

Avtorici: Saša Bučan, Medobčinski muzej Kamnik in Katarina Dajčman, Dolenjski muzej Novo mesto, 2018. – 84 str.

Reprezentativen skupni razstavni katalog s temeljnimi deli Ivana Vavpotiča.

Cena: 10 €

Kamniški zbornik 2018

Glavna urednica: Marjeta Humar. Avtorji: več avtorjev. Založila Občina Kamnik. Kamnik, 2018.

Vsako drugo leto izide nova številka kamniškega zbornika, ki prinaša pregled pomembnejših dogodkov v občini Kamnik v zadnjih dveh letih, pa tudi številne strokovne članke s področja zgodovine, naravoslovja, umetnosti.

Cena: 15 €

Miha Maleš – slikajoči pesnik

Urednica: Breda Ilich Klančnik. Kamnik, 2017. – 280 str. Knjiga iz serije Albumi. Sozaložba MMK in MK.

Novi pogledi na življenje in delo Mihe Maleša.

Cena: 39,99 €

Na sodu smodnika

Avtorji: Vilko Rifel, Anja Urankar, Marko Kumer. 2017. – 192 str.

Zgodovina več kot 150 let stare kamniške smodnišnice, delo in izdelki, arhitekturne podobe tovarne skozi desetletja in družabno življenje v tovarni.

Cena: 15 €

Jefačnikova domačija. Vodnik po stalnih razstavah

Avtorici: Zora Torkar in Janja Železnikar. Kamnik, 2017. – 80 str.

Kratka zgodovina Trzina od najstarejših arheoloških najdb na Ongru do ustanovitve občine Trzin 1998, predstavitev značilnih obrti – mesarstva in ledeničarstva – ter trzinskega rojaka Ivana Hribarja.

Cena: 4,5 €

Tisoč let mraka in luči. Oris kulturne zgodovine srednjega veka: slikarstvo, glasba, literatura

Avtor: Marko Trobevšek

Založila Založba Modrijan. Ljubljana, 2017.

Knjiga na zanimiv in privlačen način razprostre tančico skrivnostnega srednjega veka. Prikaže oris kulturne zgodovine srednjega veka – slikarstva, glasbe, literature, filozofije. Na več mestih se dotika Slovencev oziroma njihovih prednikov v srednjem veku, posebej pa se jim posveti še v daljšem pripisu na koncu.

Cena: 23,90 €

O Rudolfu brez brkov in o Veroniki, ki je s kačjim repom namahala mamuta

Avtorica: Alenka Juvan, ilustracije: Andreja Peklar. Kamnik, 2016.  – 20 str.

Slikanica o otroških letih Rudolfa Maistra v Kamniku in njegovih sodobnikih v povezavi s kamniškimi legendami.

Cena: 7 €

Kamniški zbornik 2016

Glavna urednica: Marjeta Humar. Založila Občina Kamnik. Kamnik, 2016.
V tej številki kamniškega zbornika so številni prispevki, ki se nanašajo na zgodovino kamniške industrije in obrti, na družbeno zgodovino in etnologijo, predstavljeni so pesniki in likovni ustvarjalci, portret športnika, pogovor z znanima Kamničankama, prispevki o znamenitih Kamničanih in okoličanih ter spomin na tiste, ki so nas v preteklih letih zapustili.

Cena: 15 €

Na poti v Kamnik

Avtorica: Marija Klobčar

Založila Založba ZRC SAZU. Ljubljana, 2016.

Monografija Na poti v Kamnik je etnološko-folkloristična študija, ki prikazuje življenje in ljudsko ustvarjalnost širšega kamniškega območja od konca osemnajstega stoletja do danes. Je plod dolgoletnega raziskovalnega dela, temelječega na obsežnem arhivskem gradivu, na izčrpnem terenskem delu in na teoretskih premislekih.

Cena: 25 €