Katalogi in knjige

Malgaj

Avtorja: Marijan Pušavec in Gašper Krajnc. Muzej novejše zgodovine Celje, Celje 2018, 82 str.
Strip Franjo Malgaj: mladenič, ki ga je izbrala zgodovina. Zgodba o junaku bojev za severno mejo v stripu za vse generacije.

Cena: 8 €

Miha Maleš - Obrazi iz sanj

Avtor: Miha Maleš, urednica Breda Ilich Klančnik, spremna beseda Miklavž Komelj. Založba Pivec, Maribor 2018 – 184 str.

Poezija in cikel lesorezov Mihe Maleša, ki so ga imenovali tudi slikajoči pesnik.

Cena: 24,90 €

Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje

Avtorica: dr. Vlasta Stavbar. Založba Pivec, Maribor 2017 – 276 str.

Leta 2017 je minilo 100 let od takrat, ko je dr. Anton Korošec, slovenski politik in poslanec v dunajskem parlamentu, v imenu pobratenih južnoslovanskih narodov, Slovencev, Srbov in Hrvatov, prebral Majniško deklaracijo. Dokumentu, ki je izražal jasno politično voljo teh narodov, je sledilo množično spontano gibanje prebivalstva, ki je zaznalo zgodovinski trenutek in politično dozorelo.

Cena: 26,90 €

Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi.

Avtorici: Brina Škvor Jernejčič in Janja Železnikar. Izrisi kart: Andrej Podjed. Fotografije: Tomaž Lauko. Risarske rekonstrukcije: Andreja Peklar, Marjan Gabrilo. Medobčinski muzej Kamnik, Kamnik 2018 – 40 str.

Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi na primeru groba iz Ulice Toma Brejca v Kamniku, kakor tudi pregled bronaste dobe v Evropi, Sloveniji in Kamniku.

Cena: 5 €

Ivan Vavpotič

Avtorici: Saša Bučan, Medobčinski muzej Kamnik in Katarina Dajčman, Dolenjski muzej Novo mesto, 2018. – 84 str.

Reprezentativen skupni razstavni katalog s temeljnimi deli Ivana Vavpotiča.

Cena: 10 €

Kamniški zbornik 2018

Glavna urednica: Marjeta Humar. Avtorji: več avtorjev. Založila Občina Kamnik. Kamnik, 2018.

Vsako drugo leto izide nova številka kamniškega zbornika, ki prinaša pregled pomembnejših dogodkov v občini Kamnik v zadnjih dveh letih, pa tudi številne strokovne članke s področja zgodovine, naravoslovja, umetnosti.

Cena: 15 €

Miha Maleš – slikajoči pesnik

Urednica: Breda Ilich Klančnik. Kamnik, 2017. – 280 str. Knjiga iz serije Albumi. Sozaložba MMK in MK.

Novi pogledi na življenje in delo Mihe Maleša.

Cena: 39,99 €

Na sodu smodnika

Avtorji: Vilko Rifel, Anja Urankar, Marko Kumer. 2017. – 192 str.

Zgodovina več kot 150 let stare kamniške smodnišnice, delo in izdelki, arhitekturne podobe tovarne skozi desetletja in družabno življenje v tovarni.

Cena: 15 €

Jefačnikova domačija. Vodnik po stalnih razstavah

Avtorici: Zora Torkar in Janja Železnikar. Kamnik, 2017. – 80 str.

Kratka zgodovina Trzina od najstarejših arheoloških najdb na Ongru do ustanovitve občine Trzin 1998, predstavitev značilnih obrti – mesarstva in ledeničarstva – ter trzinskega rojaka Ivana Hribarja.

Cena: 4,5 €

Tisoč let mraka in luči. Oris kulturne zgodovine srednjega veka: slikarstvo, glasba, literatura

Avtor: Marko Trobevšek

Založila Založba Modrijan. Ljubljana, 2017.

Knjiga na zanimiv in privlačen način razprostre tančico skrivnostnega srednjega veka. Prikaže oris kulturne zgodovine srednjega veka – slikarstva, glasbe, literature, filozofije. Na več mestih se dotika Slovencev oziroma njihovih prednikov v srednjem veku, posebej pa se jim posveti še v daljšem pripisu na koncu.

Cena: 23,90 €