Zaposleni

mag. Zora Torkar, direktorica, univ. dipl. zgodovinarka, muzejska svetnica
zora.torkar@guest.arnes.si 

Janja Železnikar, univ. dipl. arheologinja, muzejska svetnica
janja.zeleznikar@gmail.com

Saša Bučan, univ. dipl. um. zgodovinarka, muzejska svetovalka
sasa.bucan@gmail.com

Marko Kumer, gimnazijski maturant, muzejski tehnik
marko.kumer@guest.arnes.si

Helena Mejač, ekonomska tehnica, računovodkinja
helena.mejac@guest.arnes.si

Alenka Juvan, univ. dipl. slavistka, muzejska informatorka
ajuvan@siol.net

Irina Mitov, univ. dipl. bibliotekarka, muzejski čuvaj

Renata Pichler, ekonomska tehnica, muzejski čuvaj

Aleš Kralj, oskrbnik

Poslušaj vsebino: