Arheološka zbirka

Arheološko gradivo prihaja v muzej v okviru redne dejavnosti in v skladu s kulturnovarstvenimi soglasji, ki jih izdaja Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Del arheološke zbirke predstavljajo leta 1964 odkupljeni predmeti iz Sadnikarjeve zbirke. Nekateri predmeti so bili pridobljeni z izkopavanji Zavoda za varstvo kulturne dediščine, delno tudi izkopavanji, ki jih je v času svojega delovanja izvedel muzej. Po izpovednosti izstopajo na primer sekire, igle, fibule, razna rezila – noži, sulične osti in okrasni – nakitni predmeti iz različnih prazgodovinskih obdobij ter antike.

 

Glavnino arheološkega fundusa pomeni na Trojanah izkopano arheološko gradivo. Doslej je inventariziranih več kot 1200 fragmentov ter bolj ali manj celih predmetov iz izkopavanj Mirine Zupančič iz let 1966, 1970 in 1975. Velik del depoja in muzejske vitrine zapolnjujejo arheološke najdbe s kamniškega Malega gradu. Ta za Kamnik in njegov razvoj najpomembnejši hrib je v letih 1978, 1979, 1982 in 1986, 1990–1992 ter do leta 1994 raziskoval dr. Milan Sagadin. V fondu arheološkega gradiva so arheološki predmeti z območja nekdanjih sedmih občin, za katere je zaradi matičnosti pristojen kamniški muzej. V zadnjem desetletju je bilo pridobljeno gradivo z Velike planine (izkopavanja T. Cevc, J. Železnikar, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU), Krtine (izkopavanja D. Snoja leta 1989, 1999); Trojan (2003, Draško Josipovič), Šentpavla pri Dragomlju (izkopavanja rimske vile leta 2001 – Arhej, d. o. o.) ter izkopavanj, ki jih je vodil naš muzej leta 2006 in 2007 na Ongru nad Trzinom. Med najbolje ohranjenimi arheološkimi predmeti so tudi konservirane in restavrirane najdbe s suhadolskega vodnjaka (J. Horvat, 2000), z Grdavovega hriba (M. Sagadin, M Bremšak, 1996) ter z drugih najdišč z območja kamniške in okoliških občin: npr. Kratne, Šmartnega v Tuhinjski dolini, Homškega hriba, Nevelj, Mekinj, Blagovice, Mengša, Zapric, Češnjic ...

Kontakt:
Kustos zbirke: Janja Železnikar, arheologinja, kustosinja
janja.zeleznikar@gmail.com

Zgodbe o predmetih

Moški pečatni prstan, sredina 4. stoletja

Železni pečatni prstan višje rimske vojaške osebnosti s portretno gravuro na vstavljeni srebrni ploščici in napisom ABVNDANTI.

Preberite več

Vedra, bron, 1. stoletje, Suhadole

Bronasta vedra z ročaji. Na ustju so bile pritrjene železne ataše. Tudi ročaji veder so bili železni. Držala so približno liter, 2,8 ali 8,5 litra vode.

Preberite več

Kraguljček, bron, 13.-16. stoletje, Kamnik - Mali grad

Kraguljček je priprava za proizvajanje zvoka, podobna manjšemu zvoncu. Njihova uporabnost je bila zelo različna.

Preberite več

Grifon, bel pohorski marmor, Trojane, druga polovica 2. stoletja

Kos nagrobne plošče z motivom grifona, mističnega bitja z levjim trupom ali trupom morske pošasti in s krili.

Preberite več

Čeljust pritlikavega nosoroga

Je najstarejši predmet v zbirkah kamniškega muzeja. Najdena je bila v Motniku.

Preberite več

Žarni grob iz Ul. Toma Brejca

Grob je iz časa druge polovice 13. - prve polovice 11. stoletja pr. n. št.

Preberite več

Lečasto kresilo

Lečasto kresilo na verigi, železo, 13. stoletje, Mali grad. Kresila imajo poleg praktičnega tudi simbolni pomen.

Preberite več

Sponke - fibule, bron, srebro, 1. stoletje n. št., Suhadole

Sponke – fibule so bile namenjene za spenjanje oblačil, predvsem so jih nosile ženske.

Preberite več

Zaklad novcev, 1554-1560, Češnjice v Tuhinju

Zakladna najdba več kot 1800. novcev iz sredine 16. stoletja. Leta 1956 je skrivni zakop našel domačin, pri hiši z domačim imenom "Pri šacu".

Preberite več

Zvonec, 1. pol. 1. stoletja, Šušave-Pasje peči

Zvonec je leta 2016 muzeju za potrebe razstave Na planincah luštno biti … in v trajno hrambo podaril najditelj.

Preberite več

Nagrobnik družine Dindijev, 2. pol. 1. stoletja, Kamnik

Odkrili so ga okoli leta 1830 v Kamniku, pod gradom Zaprice. Pozneje so ga vzidali v vogal nekdanje gostilne "Pri Krištofu".

Preberite več

Vrči, keramika, 1. stoletje, Suhadole

Vrči so bili najdeni v rimskem vodnjaku v Suhadolah. Izdelani so bili na vretenu in verjetno v isti lončarski delavnici.

Preberite več

Kopija kopije negovske čelade, 450-350 pr. n. št., Vrhpolje pri Kamniku

Leta 1928 je kmet Kregar na Romšakovi njivi v Vrhpolju pri Kamniku pri oranju s plugom zadel na nenavadne predmete.

Preberite več

Kamnita žara s pridatki, 2. stoletje, Mengeš

Leta 1979 je bila najdena v Mengšu. V žari so bili tudi pridatki iz prve polovice 2. stoletja n. št.

Preberite več

Bronast kipec, 1. stoletje, Sidol

Mejačevi so ga leta 1899 našli v vodnjaku v Sidolu. Ležal je približno meter globoko.

Preberite več

Gradbeni napis, druga pol. l. 168, Trojane

Po letu 168 sta obe polovici napisnega kamna ponovno združeni. Mark Avrelij in Lucij Ver sta omogočila obnovitev neke požgane stavbe.

Preberite več

Kosti jamskega medveda, 30.000 pr. n. št., Mokriška jama

Kosti jamskega medveda so iz Sadnikarjeve zbirke in so od leta 1964 v kamniškem muzeju.

Preberite več

Kamnite sekire, različne lokacije, 4.-3. tisočletje pr. n. št.

Pogoste najdbe iz mlajše kamene in bakrene dobe so kamene sekire. Sekire v naši zbirki so bile najdene naključno.

Preberite več

Žetoni iz steklene paste, n. n. najdišče, Sadnikarjeva zbirka, 1.-4. stoletje n. št.

Žetoni iz različnih materialov so služili za namizne igre, za igre na srečo ipd. krajšanje časa ljudem v antičnem času.

Preberite več
Poslušaj vsebino: