Arheološka zbirka

Arheološko gradivo prihaja v muzej v okviru redne dejavnosti in v skladu s kulturnovarstvenimi soglasji, ki jih izdaja Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Del arheološke zbirke predstavljajo leta 1964 odkupljeni predmeti iz Sadnikarjeve zbirke. Nekateri predmeti so bili pridobljeni z izkopavanji Zavoda za varstvo kulturne dediščine, delno tudi izkopavanji, ki jih je v času svojega delovanja izvedel muzej. Po izpovednosti izstopajo na primer sekire, igle, fibule, razna rezila – noži, sulične osti in okrasni – nakitni predmeti iz različnih prazgodovinskih obdobij ter antike.

 

Glavnino arheološkega fundusa pomeni na Trojanah izkopano arheološko gradivo. Doslej je inventariziranih več kot 1200 fragmentov ter bolj ali manj celih predmetov iz izkopavanj Mirine Zupančič iz let 1966, 1970 in 1975. Velik del depoja in muzejske vitrine zapolnjujejo arheološke najdbe s kamniškega Malega gradu. Ta za Kamnik in njegov razvoj najpomembnejši hrib je v letih 1978, 1979, 1982 in 1986, 1990–1992 ter do leta 1994 raziskoval dr. Milan Sagadin. V fondu arheološkega gradiva so arheološki predmeti z območja nekdanjih sedmih občin, za katere je zaradi matičnosti pristojen kamniški muzej. V zadnjem desetletju je bilo pridobljeno gradivo z Velike planine (izkopavanja T. Cevc, J. Železnikar, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU), Krtine (izkopavanja D. Snoja leta 1989, 1999); Trojan (2003, Draško Josipovič), Šentpavla pri Dragomlju (izkopavanja rimske vile leta 2001 – Arhej, d. o. o.) ter izkopavanj, ki jih je vodil naš muzej leta 2006 in 2007 na Ongru nad Trzinom. Med najbolje ohranjenimi arheološkimi predmeti so tudi konservirane in restavrirane najdbe s suhadolskega vodnjaka (J. Horvat, 2000), z Grdavovega hriba (M. Sagadin, M Bremšak, 1996) ter z drugih najdišč z območja kamniške in okoliških občin: npr. Kratne, Šmartnega v Tuhinjski dolini, Homškega hriba, Nevelj, Mekinj, Blagovice, Mengša, Zapric, Češnjic ...

Kontakt:
Kustos zbirke: Janja Železnikar, arheologinja, kustosinja
janja.zeleznikar@gmail.com

Zgodbe o predmetih

Moški pečatni prstan, sredina 4. stoletja

Železni pečatni prstan višje rimske vojaške osebnosti s portretno gravuro na vstavljeni srebrni ploščici in napisom ABVNDANTI, predstavlja izjemen kos nakita iz sredine 4. stoletja.

Preberite več

Vedra, bron, 1. stoletje, Suhadole

Vedra so bila iztolčena iz enega kosa bronaste pločevine in dodelana na stružnici. Na ustju so bile pritrjene železne ataše. Tudi ročaji veder so bili železni. Vedra so večkrat popravili z večjimi ali manjšimi koščki pločevine, ki je na osnovo pritrjena z zakovicami. Vedra si držala približno liter, 2,8 ali 8,5 litra vode.

Preberite več

Kraguljček, bron, 13.-16. stoletje, Kamnik - Mali grad

Kraguljček je priprava za proizvajanje zvoka, podobna manjšemu zvoncu. V visokem srednjem veku so najpogostejši kroglasti pločevinasti s premerom od 1,5 do 3,5 centimetra, kakršen je tudi primerek iz Malega gradu.

Preberite več

Grifon, bel pohorski marmor, Trojane, druga polovica 2. stoletja

Kos nagrobne plošče z motivom grifona, mističnega bitja z levjim trupom ali trupom morske pošasti in s krili. Simbolika grifonov je jasna: povezani so s hiperborejskim Apolonom, varovati morajo zlato, ki ga simbolizirajo kantarosi s sadjem. Na grobnicah pa je njihova naloga varovanje pokojnikovega pepela.

Preberite več

Čeljust pritlikavega nosoroga

V muzeju hranimo del spodnje čeljusti pritlikavega nosoroga iz Motnika. To je najstarejši predmet v naših zbirkah. Sodi v čas oligocena (pred približno 25 milijoni let).

Preberite več

Žarni grob iz Ul. Toma Brejca

V grobu, ki ga je leta 1965 na Ul. Toma Brejca 20 v Kamniku našel lastnik g. Stane Uršič so bili pridatki: glinena žara, glinena skodela na nogi in bronasta igla. Grob je iz časa druge polovice 13. - prve polovice 11. stoletja pr. n. št. Sodi med najstarejše grobove t. im. obdobja "kulture žarnih grobišč" pri nas.

Preberite več

Lečasto kresilo

Lečasto kresilo na verigi, železo, 13. stoletje, Mali grad. Gre za pogosto srednjeveško obliko kresila. Kresila imajo poleg praktičnega tudi simbolni pomen. Pri južnih Slovanih, npr., kresilnik simbolizira nebo, kresilo zemljo, ogenj, ki nastane kot rezultat, pa je simbol posrednika med nebom in zemljo. Pogosto so zato kresila pridana v grobove.

Preberite več
Poslušaj vsebino: