Jezusov pogovor s staršema

Objavljeno: 21.06.2018
o. pl., 70x94, brez sign., proti sredini 17. stol.,
1964 odkupil MMK iz Sadnikarjeve zbirke,
rest: RCS, F. Drev, 1983; Marko Lesar,
Umetnine iz depojev kamniškega muzeja, katalog, 1987.

Ikonografsko slika predstavlja izredno redek motiv Jezusove pridige staršem, ki je mišljena kot sveti pogovor (sacra conversazione). Prizor se dogaja na prostem v z gozdom obdani pokrajini. Na desni sedita Marija s sklenjenimi rokami ter Jožef z lilijo in odloženo knjigo. Levo, nasproti njiju je mladostni Jezus, ki z desnico kaže v nebo.

Verjetno jima razlaga, da je njegov pravi dom v nebesih in ne na zemlji. V sredini slike se pogled z gozdnate jase z vodnjakom prebije na ravnino z obzorjem. Barvno vzdušje slike je izrazito severnjaško, barva oblačil je umetna, kovinsko zamolkla, telesa so podaljšana, obrazi so ovalni. Obdajajo jih značilni zvezdasti nimbi. Neuravnotežena kompozicija, s praznim središčem in begom v daljavo, kaže na tradicijo manierizma. Delo je nastalo pod vplivom kakega nizozemskega grafičnega lista.