Okrasni krožnik, keramika, okoli 1900

Objavljeno: 24.10.2018

Okrasni krožnik z motivom cvetja z metuljem, rahlo reliefno na sivi reliefni podlagi. Na dnu znamka Schütz Cilli 619.

Družina Schütz je proizvodnjo keramike začela leta 1852. Sedež družinskega podjetja je bil v Olomoučanih pri Blanskem na Moravskem. Nosilci podjetja so bili oče Karl ter sinova Ludwig (kemik) in Arnold (pravnik), a gonilna sila je bil Ludwig. Prizadeval si je razširiti in dopolniti dotedanjo ponudbo kmečke beloprstene keramike. Potreba po ustreznih glinah za nadgradnjo dotedanje proizvodnje ga je leta 1870 pripeljala v Savinjsko dolino in tako je v Libojah stekla proizvodnja beloprstene keramike z blagovno znamko Schütz Cilli.