Romarska podobica, sredina 18. stoletja

Objavljeno: 24.02.2020

Romarska podobica s sveto Ano in cerkvami v Tunjicah, Komendi, Mekinjah, na Svetem Primožu, Starem gradu, Križu, sredina 18. stoletja.

Sredi 18. stoletja je v Komendi župnikoval znameniti Peter Pavel Glavar, goreč dušni pastir, kulturni delavec, učitelj in dobrotnik slovenskega ljudstva. Bil je velik častilec svete Ane, Marijine matere. Z gradnjo tunjiške cerkve je hotel postaviti spomenik tudi svoji materi. Leta 1762 je dal prvotno cerkev podreti. Bila je premajhna zaradi velikega števila romarjev. Kakšna je bila ta cerkev, se vidi na bakrorezni romarski podobici, ki prikazuje Komendo in vse važnejše okoliške cerkve in gradove. V štirih letih je nastala lepotica, kakršno občudujemo še dandanes.