Zgodbe o predmetih

Jurij Japelj, Blaž Kumerdej, Svetu pismu noviga testamenta, II. del, 1786

Objavljeno: 27.05.2021
Najpomembnejše Japljevo delo je bil nov prevod Svetega pisma v slovenščino. Začel je leta 1783 in k sodelovanju je povabil šolnika Blaža Kumerdeja, ki je veljal za najboljšega poznavalca slovenščine. Za osnovo sta vzela najstarejši latinski prevod in Dalmatinovo Biblijo. Japelj in ...

Preberite več

Žepna sončna ura, Velika planina, ok. 1935

Objavljeno: 17.05.2021
V zbirki Vlasta Kopača o velikoplaninski pastirski dediščini se je ohranila žepna sončna ura. Izdelal jo je Debevčev ata - Jurij Humar, oče Jožefe Humar, ki je bila tudi ljudska umetnica, izdelovala pa je tudi te ure, pisave za trniče, ročaje za vrata ipd. Za pastirje čas res da ni ...

Preberite več

Neznani slikar, votivna slika iz Komende, 1761

Objavljeno: 10.05.2021
Votivna slika je nastala v času, ko se je v Komendi češčenje sv. Urbana že zelo razširilo. Leta 1752 je namreč komendski župnik, zaslužni kulturni delavec in prosvetitelj Peter Pavel Glavar (1721-1784) pridobil v Rimu relikvije sv. Urbana mučenca, ki so še danes pod menzo glavnega ...

Preberite več

Laurenz Joseph Stachl, Križanje, 1751

Objavljeno: 06.05.2021
Posebno vrednost daje sliki, ob izjemni kvaliteti, tudi natančen čas nastanka in podpis slikarja Laurenza Josepha Stachla. Verjetno gre za del zakristijske omare. O izvirnem nahajališču lahko le ugibamo, ni pa izključena možnost, da je iz cerkve sv. Jožefa na kamniških Žalah. Slikar je ...

Preberite več

Fortunat Bergant, Marija z detetom, ok. 1760

Objavljeno: 04.05.2021
Fortunat Bergant je bil rojen leta 1721 v Mekinjah pri Kamniku, umrl pa je leta 1769 v Ljubljani. Pripada drugi generaciji kranjskih baročnih slikarjev, ukvarjal pa se je zgolj s tabelnim slikarstvom. Veliko podporo je imel v takratnem plemstvu (rodbini Codelli  in Erberg), ki je bilo tudi ...

Preberite več

Prapor Narodne čitalnice v Kamniku, 1873

Objavljeno: 19.04.2021
Prapor Narodne čitalnice je izdelan iz dvojne plasti svile. Izvezena motiva sta na obeh straneh prapora: na eni strani je v  vencu izvezen napis Narodna čitalnica kamniška, na drugi strani je v ovalu kamniški mestni grb s sveto Marjeto, okoli katerega je napis Vse za narodov blagor. Prapor so ...

Preberite več

Coprniški nož, 30. leta 20. stoletja, Velika planina

Objavljeno: 16.04.2021
Coprniški nož ima prav posebno moč pri zdravljenju zvinov in ognojenih parkljev govedi. Pastir je s posebno okrašenim nožem (devet križev in devet polmesecev) izrezal travnato rušo okoli poškodovane noge živali in rušo obesil na kol. Ko se je posušila, je žival ozdravela. Pastirjeva ...

Preberite več

Komendska keramika

Objavljeno: 29.03.2021
Lončarstvo je na kamniško-komendskem območju ena najstarejših obrti, saj se že od 14. stoletja dalje omenjajo bogata nahajališča gline v Tunjicah pri Kamniku in v Komendi. Leta 1781 je potopisec Herman zapisal, da je Komenda najmočnejše lončarsko središče v deželi Kranjski, saj je v ...

Preberite več

Janez V. Valvasor, Slava vojvodine Kranjske, 1689

Objavljeno: 22.03.2021
Slava vojvodine Kranjske (Die Ehre des Herzogthums Krain ) je najpomembnejše in največje znanstveno delo Janeza V. Valvasorja (1641-1693), ki je izšlo leta 1689 pri tiskarju Endterju v Nürnbergu. Valvasor je Slavo vojvodine Kranjske napisal v nemškem jeziku in jo razdelil na 15 poglavij, ...

Preberite več

Marija Magdalena, slika na steklo, 1792

Objavljeno: 15.03.2021
Na sliki na steklu je upodobljena sveta Marija Magdalena v bogati baročni opravi – v izvezeni in čipkasti obleki, ogrnjena z rdečim ogrinjalom. V laseh ima okrasje, prav tako bogat nakit, uhane, ogrlico in zapestnice. V klečečem položaju moli pred oltarčkom s križanim Jezusom. Tudi ...

Preberite več