Zgodbe o predmetih

Laurenz Joseph Stachl, Križanje, 1751

Objavljeno: 06.05.2021
Posebno vrednost daje sliki, ob izjemni kvaliteti, tudi natančen čas nastanka in podpis slikarja Laurenza Josepha Stachla. Verjetno gre za del zakristijske omare. O izvirnem nahajališču lahko le ugibamo, ni pa izključena možnost, da je iz cerkve sv. Jožefa na kamniških Žalah. Slikar je ...

Preberite več

Fortunat Bergant, Marija z detetom, ok. 1760

Objavljeno: 04.05.2021
Fortunat Bergant je bil rojen leta 1721 v Mekinjah pri Kamniku, umrl pa je leta 1769 v Ljubljani. Pripada drugi generaciji kranjskih baročnih slikarjev, ukvarjal pa se je zgolj s tabelnim slikarstvom. Veliko podporo je imel v takratnem plemstvu (rodbini Codelli  in Erberg), ki je bilo tudi ...

Preberite več

Prapor Narodne čitalnice v Kamniku, 1873

Objavljeno: 19.04.2021
Prapor Narodne čitalnice je izdelan iz dvojne plasti svile. Izvezena motiva sta na obeh straneh prapora: na eni strani je v  vencu izvezen napis Narodna čitalnica kamniška, na drugi strani je v ovalu kamniški mestni grb s sveto Marjeto, okoli katerega je napis Vse za narodov blagor. Prapor so ...

Preberite več

Coprniški nož, 30. leta 20. stoletja, Velika planina

Objavljeno: 16.04.2021
Coprniški nož ima prav posebno moč pri zdravljenju zvinov in ognojenih parkljev govedi. Pastir je s posebno okrašenim nožem (devet križev in devet polmesecev) izrezal travnato rušo okoli poškodovane noge živali in rušo obesil na kol. Ko se je posušila, je žival ozdravela. Pastirjeva ...

Preberite več

Komendska keramika

Objavljeno: 29.03.2021
Lončarstvo je na kamniško-komendskem območju ena najstarejših obrti, saj se že od 14. stoletja dalje omenjajo bogata nahajališča gline v Tunjicah pri Kamniku in v Komendi. Leta 1781 je potopisec Herman zapisal, da je Komenda najmočnejše lončarsko središče v deželi Kranjski, saj je v ...

Preberite več

Janez V. Valvasor, Slava vojvodine Kranjske, 1689

Objavljeno: 22.03.2021
Slava vojvodine Kranjske (Die Ehre des Herzogthums Krain ) je najpomembnejše in največje znanstveno delo Janeza V. Valvasorja (1641-1693), ki je izšlo leta 1689 pri tiskarju Endterju v Nürnbergu. Valvasor je Slavo vojvodine Kranjske napisal v nemškem jeziku in jo razdelil na 15 poglavij, ...

Preberite več

Marija Magdalena, slika na steklo, 1792

Objavljeno: 15.03.2021
Na sliki na steklu je upodobljena sveta Marija Magdalena v bogati baročni opravi – v izvezeni in čipkasti obleki, ogrnjena z rdečim ogrinjalom. V laseh ima okrasje, prav tako bogat nakit, uhane, ogrlico in zapestnice. V klečečem položaju moli pred oltarčkom s križanim Jezusom. Tudi ...

Preberite več

Neznani slikar, Portret plemiča, konec 18. stoletja

Objavljeno: 15.03.2021
Pred temnejšim ozadjem radoživo strmi v nas mož, upodobljen do pasu in nekoliko obrnjen v desno. Iz temnejšega ozadja izstopajo obraz, del vratu z odpeto srajco in levica počivajoča v ospredju. Po obrazu sodeč, je upodobljenec, z jamico v bradi in s čutnimi ustnicami, duhovit in k ...

Preberite več

Urni mostiček, 19. stoletje

Objavljeno: 05.03.2021
Urni mostiček je nosilni element v mehaničnem mehanizmu ure, ki je na obeh straneh privit na ploščo. Muzej hrani v Sadnikarjevi zbirki 40 urnih mostičkov, medeninastih, ki so bogato in različno ornamentirani. Pokrovček oz. mostiček ščiti nemirko pred zunanjimi udarci, da nemoteno deluje. ...

Preberite več

Stane Cuderman, o. pl., Ples v Kazini, 1930

Objavljeno: 01.03.2021
Slikar in grafik, rojen v Kamniku (1895–1946), praški študent in sopotnik Mihe Maleša. Delo Ples v Kazini ali Pustni ples predstavlja meščansko zabavo, najverjetneje ples v Kazini ali Unionu v Ljubljani. Na skrajno levem robu slike prepoznamo znani osebnosti predvojne kulturne scene, ...

Preberite več