Zgodbe o predmetih

Franc Aparnik, Kamniško predmestje Šutna, razglednica, ok. 1930

Objavljeno: 26.09.2018
Franc Aparnik, Kamniško predmestje Šutna, razglednica, ok. 1930 Atelje Aparnik je opravljal fotografsko obrt v Kamniku več kot pol stoletja, od leta 1895 do 1953, najprej oče Franc Aparnik in od leta 1929 še sin Stane. Franc Aparnik je bil v svoji motiviki in vrsti izdelkov izredno širok. ...

Preberite več

Članska izkaznica Legije koroških borcev, 1938

Objavljeno: 25.09.2018
Članska izkaznica Antona Šenice v Legiji koroških borcev, 1938 Maistrovi borci oz. borci za severno mejo 1918–1919 so se začeli povezovati in vključevati v različne organizacije šele v 30. letih 20. stoletja. Po do sedaj zbranih podatkih naj bi iz kamniško-domžalskega območja v ...

Preberite več

Majolika, konec 18. stoletja

Objavljeno: 25.09.2018
Majolika CC, konec 18. stoletja Majolika je posebna oblika pivskega posodja, ki se je začela razvijati v Italiji od renesanse dalje. Prve t.i. »kranjske majolike«, poslikane pivske vrčke so za kranjske pivce izdelovali v severni Italiji, v Pesaru v drugi polovici 18. stoletja in začetku v ...

Preberite več

Johann Georg Glässl, žepna ura čebularica

Objavljeno: 24.09.2018
Johann Georg Glässl, žepna ura čebularica, tolčena in gravirana srebrna pločevina, posrebrena številčnica, okoli 1720 Urarska obrt ima na Slovenskem dolgo tradicijo in s pomočjo pisnih virov ji lahko sledimo od začetka 16. stoletja. Prvotno so bili urarji po rodu tujci, ki so prišli ...

Preberite več

Lovrenc Erzar, Sveta družina pri delu

Objavljeno: 05.09.2018
Lovrenc Erzar, Sveta družina pri delu, hišni oltarček, druga polovica 19. stoletja, les, polihromiran Med najbolj poznanimi podobarji na Gorenjskem je bil Lovrenc Erzar (1835-1903), mlinar in podobar iz Nasovč pri Komendi. Rezljal je popolnoma svojevrstne podobe svetnikov, angelov in ...

Preberite več

Uhani in broška k narodni noši

Objavljeno: 03.09.2018
Zlato, srebro, bel emajl, konec 19. oz. začetek 20. stoletja Uhane so nosili tako moški kot ženske. Moški so nosili en zlat uhan v levem ušesu, ženske vedno v parih. Uhan je imel dvojni pomen – kot okras in obenem kot zaščita pred hudim pogledom, glavobolom ipd. Prav posebni so tako ...

Preberite več

Jezusov pogovor s staršema

Objavljeno: 21.06.2018
o. pl., 70x94, brez sign., proti sredini 17. stol., 1964 odkupil MMK iz Sadnikarjeve zbirke, rest: RCS, F. Drev, 1983; Marko Lesar, Umetnine iz depojev kamniškega muzeja, katalog, 1987.

Preberite več

Stigmatizacija svetega Frančiška

Objavljeno: 21.06.2018
Relief Stigmatizacija svetega Frančiška je bil del nekdanjega stranskega gotskega oltarja iz samostanske cerkve klaris v Mekinjah. Po posredovanju slikarja Miha Maleša je prešel v Sadnikarjevo zbirko, iz katere ga je odkupil muzej. Izdelal ga je domač kipar, ki je poznal italijansko shemo ...

Preberite več

Stražarja božjega groba

Objavljeno: 01.01.2018
Kipa, les, okoli 1560, 1964 odkupil MMK iz Sadnikarjeve zbirke; Marko Lesar, Od zbirke do muzeja. Od predmeta do muzealije, zloženka, 1994.

Preberite več