Zgodbe o predmetih

"Pri šacu" v Tuhinjski dolini

Objavljeno: 04.05.2020
Zakladna najdba novcev iz Češnjic v Tuhinjski dolini med letoma 1554 in 1560. Novci so bili last trgovca, ki je sredi 16. stoletja trgoval na dolge razdalje, od Španije do Ogrske. Skritih je bilo več kot sto zlatnikov, po večini ogrskih dukatov, nekaj španskih doble excellente ter preko ...

Preberite več

Kamniško voščilo generalu Maistru

Objavljeno: 30.04.2020
Na stalni razstavi v Maistrovi rojstni hiši, postavljeni ob odprtju hiše leta 2013, je mogoče videti marsikaj zanimivega. Številne fotografije, dokumenti in predmeti pripovedujejo pestro zgodbo o življenju in delu velikega moža, o njegovih pogumnih, pomembnih odločitvah ter različnih ...

Preberite več

Votivna slika Terezija Beč, 1794

Objavljeno: 17.04.2020
Votivna slika, naslikana na lesu, prikazuje strašno nesrečo mlade deklice Terezije Beč leta 1794. Preprosti slikar je poskušal prikazati padec deklice kot nekakšen filmski kader. V otroški igri je prišlo do nesreče, ko je Terezija stala na skali,  sledimo njenemu padcu s skale nad ...

Preberite več

Nagrobnik družine Dindijev, 2. polovica 1. stoletja, Kamnik

Objavljeno: 06.04.2020
Odkrili so ga okoli leta 1830 v Kamniku, pod gradom Zaprice. Pozneje so ga vzidali v vogal nekdanje gostilne Pri Krištofu – danes Ideja Kamnik (Šutna št. 35), od koder so ga leta 1968 prestavili v lapidarij kamniškega muzeja. Na nagrobniku je vklesano: C(aio) Dindio Blando et Octaviae ...

Preberite več

Kresilo na verigi, Mali grad

Objavljeno: 03.04.2020
Lečasto kresilo na verigi, železo, 13. stoletje, Mali grad. Gre za pogosto srednjeveško obliko kresila. Kresila imajo poleg praktičnega tudi simbolni pomen. Pri južnih Slovanih, npr., kresilnik simbolizira nebo, kresilo zemljo, ogenj, ki nastane kot rezultat, pa je simbol posrednika med ...

Preberite več

Pastirske cokle, okoli 1950

Objavljeno: 24.02.2020
Cokle so bile pastirsko leseno obuvalo, večinoma iz javorjevine, na Veliki planini s prepoznavnim zgornjim pletenim delom iz macesnovih viter (pozneje so to nadomestili z usnjem). Podplat je bil zaščiten z žeblji ledníki za varnejšo hojo. Domnevamo, da so se ledníki pojavili približno v ...

Preberite več

Novca kamniške kovnice, 13. stoletje

Objavljeno: 24.02.2020
Novca kamniške kovnice iz časa Henrika IV. Andeškega (1204–1228) in Friderika II. Babenberškega (1230–1243). Vsaj od leta 1195 se v Kamniku omenja Andeška kovnica denarja, ki je bila pod vplivom kovnice oglejskih patriarhov in salzburških nadškofov iz Brež na Koroškem. Po letu 1220 je ...

Preberite več

Romarska podobica, sredina 18. stoletja

Objavljeno: 24.02.2020
Romarska podobica s sveto Ano in cerkvami v Tunjicah, Komendi, Mekinjah, na Svetem Primožu, Starem gradu, Križu, sredina 18. stoletja. Sredi 18. stoletja je v Komendi župnikoval znameniti Peter Pavel Glavar, goreč dušni pastir, kulturni delavec, učitelj in dobrotnik slovenskega ljudstva. ...

Preberite več

Mejnik kamniškega mestnega ozemlja, 18. stoletje. 

Objavljeno: 24.02.2020
V muzejski zbirki je ohranjen mejnik kamniškega mestnega ozemlja ali pomirja, verjetno iz 18. stoletja, z vklesanim napisom Der Stat Stain Purgfrid. Najden je bil leta 1966 na Kersnikovi ulici v Kamniku ob kopanju jarka za vodovod. To je eden redkih ohranjenih spomenikov pravnega značaja iz ...

Preberite več

Žarni grob s pridatki, Ul. Toma Brejca h. št. 20, Kamnik, konec 13.-1. polovica 11. stoletja pr. n. št.

Objavljeno: 03.02.2020
Glinena žara, glinena skodela na nogi in bronasta igla. Junija leta 1965 je Stane Uršič na parc. 707/16 k. o. Kamnik pri kopanju temeljev za enodružinsko hišo naletel grob z opisano vsebino, ki je bil pokrit s kamnito ploščo iz peščenca. O najdbi je nemudoma obvestil kamniški ...

Preberite več