Kresilo na verigi, Mali grad

Objavljeno: 03.04.2020

Lečasto kresilo na verigi, železo, 13. stoletje, Mali grad.

Gre za pogosto srednjeveško obliko kresila. Kresila imajo poleg praktičnega tudi simbolni pomen. Pri južnih Slovanih, npr., kresilnik simbolizira nebo, kresilo zemljo, ogenj, ki nastane kot rezultat, pa je simbol posrednika med nebom in zemljo. Pogosto so zato kresila pridana v grobove.

Malograjsko kresilo  je najbolj podobno kresilu iz groba najdenega v srednjeveški cerkvi Fijerogi pri Pomjanu. Pojavljajo se tudi visokosrednjeveških grobovih na območju Rusije, Bolgarije, Madžarske, Romunije in Poljske ter na severovzhodnonemških slovanskih grobiščih. Našemu najbližja primerjava je kresilo iz Otoka pri Dobravi.

Več v: Benjamin Štular, Mali grad: visokosrednjeveški grad v Kamniku. Opera instituti archaeologici Sloveniae 15, Ljubljana 2009, 101–103.