Kamnita žara s pridatki, 2. stoletje, Mengeš

Objavljeno: 27.10.2020

Leta 1979 je v severozahodnem vogalu hiše na Ul. Mengeške skupine 13 (današnja Slomškova ul. 13) – na parceli 568/2, k. o. Mengeš – je Janez Šuštaršič odkril kamnito žaro, ki je bila prekrita s ploščo. V žari je bila žganina pokojnika, ter pridatki: dva steklena balzamarija, steklena skleda z rebri in železen nož.  Grob uvrščamo v čas prve polovice 2. st. n. št.

Več: Zupančič, Mirina, Arheološki najdišči Trojane in Mengeš. Zbornik občine Domžale 1979, 20, t. 1: 1–5; Železnikar et al., Poselitvena podoba Mengša in okolice 1999, 65.