Deset plebiscitnih zapovedi za Slovence, propagandni letak, 1920

Objavljeno: 16.10.2018

Letak je bil del slovenske plebiscitne propagande na Koroškem leta 1920. Oblikovan je v načinu desetih božjih zapovedi, ki bi se jih morali Slovenci na Koroškem držati v odnosu do nemških sosedov in seveda pri odločitvi na plebiscitu.

Pariška mirovna konferenca po koncu prve svetovne vojne je določila, da bo o meji na Koroškem odločal plebiscit. Južno Koroško so razdelili na cono B pod avstrijsko upravo in cono A pod jugoslovansko. General Rudolf Maister je bil 2. avgusta 1919 imenovan za poveljnika koroškega obmejnega poveljstva za cono A, po 1. maju 1920 pa za poveljnika koroških policijskih čet. Skupaj s sodelavci je izdelal načrte za slovensko politično in kulturno delovanje, kot na primer izdajanje slovenskih časopisov, spodbujanje k ustanavljanju čitalnic in društev, organizacije manifestacij za Jugoslavijo, kot so bili ljudski tabori, zborovanja, kulturne prireditve ipd., ter pripravil načrte za plebiscitno propagando. Plebiscit v coni A je bil izpeljan 10. oktobra 1920. Izidi so bili za Slovenijo neugodni in koroški Slovenci so ostali v Republiki Avstriji