Spletne razstave

Zgodbe v kamnu - lapidarij

Za nedoločen čas
Ob ohranjeni kamniti dediščini spoznavamo ljudi ter življenje skozi dve tisočletji dolgo preteklost Kamnika in širše okolice. Kamni nam povedo marsikatero zgodbo, ki je zapisana ali vklesana, ali pa nam jih sporočajo sami po sebi, bodisi preko okoliščin najdbe, lokacije, zgodovine, ...

Preberite več

Grajski salon

Za nedoločen čas
Z odkritjem in prenovo poslikav ter starejših arhitekturnih elementov v letu 1996 si lahko danes ogledamo restavrirane baročne poslikave in historično poslikavo s konca 19. stoletja. Kot najbolj ugleden prostor v muzeju je namenjen slovesnim odprtjem razstav, spremljevalnim dejavnostim v ...

Preberite več

Kamniško meščanstvo

Za nedoločen čas
Stalna razstava Kamniško meščanstvo predstavlja vsakdanje življenje in delo meščanov v 19. stoletju. V Avstro-Ogrski je bil Kamnik poznan kot kopališki in zdraviliški kraj. Značilne meščanske hiše, kot jih vidimo še danes, so imele v pritličju prostore za opravljanje obrti in ...

Preberite več

Polona Lovšin - Ilustracije

Jefačnikova domačija in CIH
Za nedoločen čas
V letu 2020 je bila predstavljena ilustratorka Polona Lovšin (1973). Njene ilustracije smo razstavili na dveh lokacijah in sicer v domačem Trzinu in v Galeriji Pogled v Kamniku. Pričujoči video - kot virtualna razstava je nastal aprila 2020. Avtorica besedil in izbor del Polone Lovšin: ...

Preberite več

Izgubljena rimska poštna postojanka

Za nedoločen čas
Zelo redko v arheološki stroki stvari tečejo teko hitro, kot so v danem primeru. V meglenem novembru in mrzlem decembru leta 2013 so na trasi druge cevi plinovoda potekale arheološke raziskave. Na najdišču Blagovica, na parc. št. 138 k. o. Blagovica so arheologi začeli z delom v ne prav ...

Preberite več