Spletne razstave

Grajski salon

Za nedoločen čas
Z odkritjem in prenovo poslikav ter starejših arhitekturnih elementov v letu 1996 si lahko danes ogledamo restavrirane baročne poslikave in historično poslikavo s konca 19. stoletja. Kot najbolj ugleden prostor v muzeju je namenjen slovesnim odprtjem razstav, spremljevalnim dejavnostim v ...

Preberite več

Kamniško meščanstvo

Za nedoločen čas
Stalna razstava Kamniško meščanstvo predstavlja vsakdanje življenje in delo meščanov v 19. stoletju. V Avstro-Ogrski je bil Kamnik poznan kot kopališki in zdraviliški kraj. Značilne meščanske hiše, kot jih vidimo še danes, so imele v pritličju prostore za opravljanje obrti in ...

Preberite več

Polona Lovšin - Ilustracije

Jefačnikova domačija in CIH
Za nedoločen čas
V letu 2020 je bila predstavljena ilustratorka Polona Lovšin (1973). Njene ilustracije smo razstavili na dveh lokacijah in sicer v domačem Trzinu in v Galeriji Pogled v Kamniku. Pričujoči video - kot virtualna razstava je nastal aprila 2020. Avtorica besedil in izbor del Polone Lovšin: ...

Preberite več

Izgubljena rimska poštna postojanka

Za nedoločen čas
Zelo redko v arheološki stroki stvari tečejo teko hitro, kot so v danem primeru. V meglenem novembru in mrzlem decembru leta 2013 so na trasi druge cevi plinovoda potekale arheološke raziskave. Na najdišču Blagovica, na parc. št. 138 k. o. Blagovica so arheologi začeli z delom v ne prav ...

Preberite več