Spletne razstave

Izgubljena rimska poštna postojanka

Za nedoločen čas
Zelo redko v arheološki stroki stvari tečejo teko hitro, kot so v danem primeru. V meglenem novembru in mrzlem decembru leta 2013 so na trasi druge cevi plinovoda potekale arheološke raziskave. Na najdišču Blagovica, na parc. št. 138 k. o. Blagovica so arheologi začeli z delom v ne prav ...

Preberite več