Rudolf Maister - general, domoljub, pesnik in bibliofil

Kdaj: Za nedoločen čas

Stalna razstava v rojstni hiši generala Maistra prikazuje življenje in delo tega velikega Slovenca. V družinskem albumu sledimo fotografijam staršev in bratov, njegovi družini ter tudi osebnim dokumentom. Skozi Maistrove oči vidimo značilne podobe Kamnika v 80. letih 19. stoletja, ki jih je sam doživel kot otrok. Ob koncu 1. svetovne vojne, po razpadu Avstro-Ogrske, je imel Rudolf Maister odločilno vlogo na Štajerskem in na Koroškem pri oblikovanju novih meja in nove države – Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. 23. novembra 1918 je Maister osvobodil Maribor in na ta dan praznujemo državni praznik – dan Rudolfa Maistra.