Trgovina

Na poti v Kamnik

Avtorica: Marija Klobčar

Založila Založba ZRC SAZU. Ljubljana, 2016.

Monografija Na poti v Kamnik je etnološko-folkloristična študija, ki prikazuje življenje in ljudsko ustvarjalnost širšega kamniškega območja od konca osemnajstega stoletja do danes. Je plod dolgoletnega raziskovalnega dela, temelječega na obsežnem arhivskem gradivu, na izčrpnem terenskem delu in na teoretskih premislekih.

Cena: 25 €

Starejša slikarska zbirka – iz depojev MMK

Avtor besedila: Marko Lesar. Kamnik, 2015. – 92 str.

Katalog s predstavitvijo slikarskih del iz muzejske zbirke MMK.

Cena: 12 €

Industrija nostalgija

Avtorja besedila: Marko Kumer, Saša Bučan. Kamnik, 2015. – 16 str.

Likovne upodobitve kamniških tovarn.

Cena: 2 €

Zarisane izpovedi Dušana Lipovca

Avtorica besedila: Saša Bučan. Kamnik, 2015. – 16 str.

Cena: 6 €

Mož besede in duha

Avtorji besedila: Alenka Juvan, Vlasta Stavbar, Andrej Misson. 2015.  – 48 str.

Pesmi Rudolfa Maistra, Maistrova knjižnica in upesnitve Maistrovih pesmi.

Cena: 7,5 €

Kamniška knjiga - Zgodbe in pričevanja

Urednik: Vlado Motnikar.
Založila Slovenska matica. Ljubljana, 2015

Z izborom ljudske in umetne pesmi, črtic in proznih odlomkov, spominskih zapisov in izsekov iz dnevnikov in korespondenc, knjiga predstavlja preteklost in sedanjost enega najstarejših slovenskih mest od srednjega veka do današnjih dni.

Cena: 27 €

Mamut v naših krajih

Avtor: Danijel Bezek

Založila Založba Viharnik. Ljubljana, 2015.

Leta 1938 so v Nevljah pri Kamniku pri regulaciji Nevljice naleteli na okostje mamuta. To je bilo najpopolnejše okostje mamuta, ki so ga vse do leta 1953 odkrili v Evropi. Avtor skozi ljudsko izročilo, časopisne in druge vire predstavlja okoliščine najdbe in nadaljnjo hrambo okostja v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani.

Cena: 15 €

Kam so šle vse fabrike

Avtor besedila: Marko Kumer. Kamnik, 2014.  – 92 str.

Mali besednjak po kamniški industriji

Cena: 8,5 €

Obrazi vojnega vsakdana

Avtorica besedila: Zora Torkar. Kamnik, 2014. – 48 str.

Prikaz vsakdanjega življenja v času 1. svetovne vojne na Kamniškem in Domžalskem.

Cena: 5 €

Moč gora

Avtorja besedila: Marko Lesar, Saša Bučan. Kamnik, 2014. – 48 str.

Podobe Kamniško-Savinjskih Alp v izboru starejših in mlajših slovenskih umetnikov.

Cena: 5 €