Trgovina

Stražar božjega groba, mlajši

Stražar božjega groba, mlajši, sredina 16, stoletja. Iz zbirke MMK.

Cena: 0,50 €

Stražar božjega groba, starejši

Stražar božjega groba, starejši, sredina 16, stoletja. Iz zbirke MMK.

Cena: 0,50 €

Kamniški zbornik 2018

Glavna urednica: Marjeta Humar. Avtorji: več avtorjev. Založila Občina Kamnik. Kamnik, 2018.

Vsako drugo leto izide nova številka kamniškega zbornika, ki prinaša pregled pomembnejših dogodkov v občini Kamnik v zadnjih dveh letih, pa tudi številne strokovne članke s področja zgodovine, naravoslovja, umetnosti.

Cena: 15 €

Miha Maleš – slikajoči pesnik

Urednica: Breda Ilich Klančnik. Kamnik, 2017. – 280 str. Knjiga iz serije Albumi. Sozaložba MMK in MK.

Novi pogledi na življenje in delo Mihe Maleša.

Cena: 39,99 €

Na sodu smodnika

Avtorji: Vilko Rifel, Anja Urankar, Marko Kumer. Založil Medobčinski muzej Kamnik, Kamnik 2017. – 192 str.

Zgodovina več kot 150 let stare kamniške smodnišnice, delo in izdelki, arhitekturne podobe tovarne skozi desetletja in družabno življenje v tovarni.

Cena: 15 €

Jefačnikova domačija. Vodnik po stalnih razstavah

Avtorici: Zora Torkar in Janja Železnikar. Založil Medobčinski muzej Kamnik, Kamnik, 2017. – 80 str.

Kratka zgodovina Trzina od najstarejših arheoloških najdb na Ongru do ustanovitve občine Trzin 1998, predstavitev značilnih obrti – mesarstva in ledeničarstva – ter trzinskega rojaka Ivana Hribarja.

Cena: 4,5 €

Tisoč let mraka in luči. Oris kulturne zgodovine srednjega veka: slikarstvo, glasba, literatura

Avtor: Marko Trobevšek

Založila Založba Modrijan. Ljubljana, 2017.

Knjiga na zanimiv in privlačen način razprostre tančico skrivnostnega srednjega veka. Prikaže oris kulturne zgodovine srednjega veka – slikarstva, glasbe, literature, filozofije. Na več mestih se dotika Slovencev oziroma njihovih prednikov v srednjem veku, posebej pa se jim posveti še v daljšem pripisu na koncu.

Cena: 23,90 €

O Rudolfu brez brkov in o Veroniki, ki je s kačjim repom namahala mamuta

Avtorica: Alenka Juvan, ilustracije: Andreja Peklar.  Založil Medobčinski muzej Kamnik, Kamnik, 2023, 2. ponatis.  – 20 str.

Slikanica o otroških letih Rudolfa Maistra v Kamniku in njegovih sodobnikih v povezavi s kamniškimi legendami.

Cena: 10 €

Kamniški zbornik 2016

Glavna urednica: Marjeta Humar. Založila Občina Kamnik. Kamnik, 2016.
V tej številki kamniškega zbornika so številni prispevki, ki se nanašajo na zgodovino kamniške industrije in obrti, na družbeno zgodovino in etnologijo, predstavljeni so pesniki in likovni ustvarjalci, portret športnika, pogovor z znanima Kamničankama, prispevki o znamenitih Kamničanih in okoličanih ter spomin na tiste, ki so nas v preteklih letih zapustili.

 

Cena: 15 €

Učilnica v naravi - učna pot Onger

Avtorji: Janja Železnikar, Maja Brozovič in ostali sodelavci Zavoda RS za varstvo narave OE Kranj, ilustracije Andreja Peklar 

S priročnikom na spoznavanje gozda, sveta narave ter raziskovanje človekove ustvarjalnosti po učni poti Onger v Trzinu.

Kamnik, 2016

Cena: 2 €