Trgovina

Obleka v šoli

Avtorica: Marjetka Balkovec Debevec

Pregled oblačilnega videza učiteljev in učencev na Slovenskem skozi čas. Založil Slovenski šolski muzej. Ljubljana, 2014.

Cena: 18 €

Rudolf Maister

Avtorica besedila: Zora Torkar, fotografije iz zbirke MMK, Muzeja novejše zgodovine, Muzeja narodne osvoboditve Maribor, zasebnikov. 2013. – 50 str.

Vodnik po stalni razstavi v Rojstni hiši Rudolfa Maistra v Kamniku.

Cena: 6 €

Župna cerkev sv. Florijana v Trzinu

Avtor besedila: Marko Lesar, foto: France Stele. Kamnik, 2013. – 80 str.

Vodnik po župnijski cerkvi v Trzinu.

Cena: 7 €

Trzinski zbornik (1998-2013)

Urednica: Janja Železnikar, avtorji člankov: dr. Bojan Ogorelec, dr. Ljubo Žlebnik, Andreja Slameršek, Maja Brozovič, Jure Slatner, Jernej Figelj, Janja Železnikar, Jernej Kotar, mag. Zora Torkar, mag. Teja Hlačer, Renata Pamić, Marko Lesar, Tone Peršak, Brigita Ložar, Miro Štebe in Jožica Valenčak. Kamnik, 2013.

V zborniku so predstavljene geologija in naravna dediščina Trzina, zgodovina Trzina (od prazgodovine do 20. stoletja), kulturna dediščina in zgodovina nastanka moderne Občine Trzin, ter predstavitev delovanja nekaterih društev.

Cena: 20 €

Ive Šubic

Avtorica besedila: Saša Bučan. Kamnik, 2012. – 16 str.

Cena: 4 €

Moj muzej - Drugačen vodnik

Avtorici besedila: Zora Torkar, Janja Železnikar, fotografije in ilustracije iz zbirke MMK, foto: Tomaž Lauko. Kamnik, 2012. – 16 str.

Vodnik po stalnih razstavah, s katerim najmlajši obiskovalci rešujejo izbrane naloge in dobijo nagrado.

Cena: 3 €

Gremo iskat fosile

Avtor besedil, ilustracij konjička Eda, eksperimentov in avtor fotografij: Jure Žalohar; urednica: Janja Železnikar; avtorji ilustracij: Jure Žalohar, Tamara Korošec, Marko Jelovšek, Tomaž Hitij in Žarko Vrezec. Kamnik, 2012. – 20 str.

Priročnik za opazovanje narave in naravnih pojavov, kamnin in planeta Zemlja nasploh. Priročnik za delo z mladimi geologi in vsemi, ki jih zanimajo fosili.

Cena: 3 €

Moj muzej - Drugačen vodnik po stalnih razstavah MMK

Avtorici: Zora Torkar in Janja Železnikar. Oblikovanje: Polona Matek

S pomočjo vodnika lahko na razstavi  izkopavate kot arheologi, tkete na statve, se igrate rimske igre, kujete srednjeveški denar, si sestavite svojo ali kamniške legende, popeljete srednjeveške trgovce na pot, se izmerite z merili iz 16. stoletja, postanete črkostavec, spoznate skrivni rokovnjaški jezik in še kaj.
Kamnik, 2012.

Cena: 3 €

Gremo iskat fosile. Geologija: poučna, zanimiva in zabavna

Avtor besedil, ilustracij konjička Eda, eksperimentov in avtor fotografij: Jure Žalohar; urednica: Janja Železnikar; avtorji ilustracij: Jure Žalohar, Tamara Korošec, Marko Jelovšek, Tomaž Hitij in Žarko Vrezec. Kamnik, 2012.

Priročnik za opazovanje narave in naravnih pojavov, kamnin in planeta Zemlja nasploh. Priročnik za delo z mladimi geologi in vsemi, ki jih zanimajo fosili.

Cena: 3 €

Ivan Hribar

Avtorica besedila: Zora Torkar, fotografije iz zbirke MMK, Mestnega muzeja Ljubljana. Kamnik, 2011. – 16 str.

Predstavitev trzinskega rojaka, ki je imel v zgodovini mesta Ljubljana in celotne dežele Kranjske izredno vlogo.

Cena: 3 €