Trgovina

Narodna čitalnica v Kamniku: od šestdesetih let 19. stoletja do prve svetovne vojne

Avtorica besedila: Zora Torkar, fotografski posnetki: Marko Habič. Kamnik, 1991. – 61 str.

Zgodovinski pregled delovanja pomembnega središča kulturnega, družabnega in političnega življenja v Kamniku.

Cena: 3 €

Kamniška fotografa Franc in Stane Aparnik

Avtorja besedil: Zora Torkar in Mirko Kambič, fotografski posnetki: Marko Habič, Srečo Habič in Franc Zajc. Kamnik, 1989. – 103 str.

Zgodovinski pregled delovanja pomembne fotografske kamniške družine z reprodukcijami njunih najlepših motivov.

Cena: 3 €

Miha Maleš – slikar

Avtorji besedil: Mirko Juteršek, Milček Komelj in Marko Lesar, fotografski posnetki: Srečo Habič. Kamnik, 1989. – 176 str.

Najcelovitejši monografski prikaz slikarskega opusa Mihe Maleša, bogato ilustrirana in razkošno opremljena knjiga.

Cena: 16,50 €

Partizanska saniteta na Moravškem, Kamniškem, Tuhinjskem in v Podvolovljeku

Avtorica besedila: Zora Torkar. Kamnik, 1988. – 82 str.

Zgodovinski pregled delovanja ene najbolje organiziranih humanitarnih služb v osrčju Evrope – partizanske sanitete na območju Kamnika in okolice.

Cena: 3 €

Umetnine iz depojev kamniškega muzeja

Avtor besedila: Marko Lesar, fotografski posnetki: Srečo Habič. Kamnik, 1987. – 104 str.

Opisi nekaterih najlepših izbranih umetnin, ki jih hrani Medobčinski muzej Kamnik.

Cena: 3 €

Matija Koželj: 1842–1917

Avtorja kataloga: Andreja Žigon in Borut Rovšnik. Kamnik, 1986. – 168 str.

Umetnostnozgodovinski oris življenja in dela slikarja in mojstra fresk – Kamničana Matije Koželja.

Cena: 3,5 €

Društva in prireditve v Kamniku: 1914–1941

Avtorica besedila: Marjanca Ftičar, fotografski posnetki: Srečo Habič. Kamnik, 1983. – 88 str.

Razvoj in delovanje kulturnih društev na Kamniškem v obdobju med obema vojnama.

Cena: 3 €

Miha Maleš: avtoportreti

(ob umetnikovi 80-letnici). Uvodno besedilo Luc Menaše, fotografski posnetki: Srečo Habič. Kamnik, 1983. – 16 str.

Lastne upodobitve slovenskega umetnika Mihe Maleša v različnih tehnikah.

Cena: 1,5 €

Josip Nikolaj Sadnikar

Avtorja besedil: Mirina Zupančič in Mirko Juteršek, izbor iz korespondence: Mirko Juteršek, fotografije: Srečo Habič, Franc Aparnik in Marijan Zadnikar. Kamnik, 1982. – 64 str.

Življenje in delo pomembnega Kamničana – veterinarja, mecena in enega prvih slovenskih muzealcev.

Cena: 3 €

Lira: 1882–1982

Avtorji besedil: Albert Čebulj, Majda Žontar in Samo Vremšak, fotografije in reprodukcije: Alenka in Srečo Habič. Kamnik, 1982. – 77 str.

Prvih sto let delovanja najstarejšega pevskega društva na Slovenskem.

Cena: 3 €