Trgovina

Na sodu smodnika

Avtorji: Vilko Rifel, Anja Urankar, Marko Kumer. 2017. – 192 str.

Zgodovina več kot 150 let stare kamniške smodnišnice, delo in izdelki, arhitekturne podobe tovarne skozi desetletja in družabno življenje v tovarni.

Cena: 15 €

Jefačnikova domačija. Vodnik po stalnih razstavah

Avtorici: Zora Torkar in Janja Železnikar. Kamnik, 2017. – 80 str.

Kratka zgodovina Trzina od najstarejših arheoloških najdb na Ongru do ustanovitve občine Trzin 1998, predstavitev značilnih obrti – mesarstva in ledeničarstva – ter trzinskega rojaka Ivana Hribarja.

Cena: 4,5 €

Tisoč let mraka in luči. Oris kulturne zgodovine srednjega veka: slikarstvo, glasba, literatura

Avtor: Marko Trobevšek

Založila Založba Modrijan. Ljubljana, 2017.

Knjiga na zanimiv in privlačen način razprostre tančico skrivnostnega srednjega veka. Prikaže oris kulturne zgodovine srednjega veka – slikarstva, glasbe, literature, filozofije. Na več mestih se dotika Slovencev oziroma njihovih prednikov v srednjem veku, posebej pa se jim posveti še v daljšem pripisu na koncu.

Cena: 23,90 €

O Rudolfu brez brkov in o Veroniki, ki je s kačjim repom namahala mamuta

Avtorica: Alenka Juvan, ilustracije: Andreja Peklar. Kamnik, 2016.  – 20 str.

Slikanica o otroških letih Rudolfa Maistra v Kamniku in njegovih sodobnikih v povezavi s kamniškimi legendami.

Cena: 7 €

Kamniški zbornik 2016

Glavna urednica: Marjeta Humar. Založila Občina Kamnik. Kamnik, 2016.
V tej številki kamniškega zbornika so številni prispevki, ki se nanašajo na zgodovino kamniške industrije in obrti, na družbeno zgodovino in etnologijo, predstavljeni so pesniki in likovni ustvarjalci, portret športnika, pogovor z znanima Kamničankama, prispevki o znamenitih Kamničanih in okoličanih ter spomin na tiste, ki so nas v preteklih letih zapustili.

Cena: 15 €

Učilnica v naravi - učna pot Onger

Avtorji: Janja Železnikar, Maja Brozovič in ostali sodelavci Zavoda RS za varstvo narave OE Kranj, ilustracije Andreja Peklar 

S priročnikom na spoznavanje gozda, sveta narave ter raziskovanje človekove ustvarjalnosti po učni poti Onger v Trzinu.

Kamnik, 2016

Cena: 2 €

O Rudolfu brez brkov in o Veroniki, ki je s kačjim repom namahala mamuta

Avtorica: Alenka Juvan, ilustracije Andreja Peklar

V slikanici se prepletata resničnost in domišljija. Otroštvo generala Rudolfa Maistra v Kamniku in njegovih sodobnikov. Prvo srečanje otrok z osebnostjo Rudolfa Maistra.

Kamnik, 2016

Cena: 7 €

Na poti v Kamnik

Avtorica: Marija Klobčar

Založila Založba ZRC SAZU. Ljubljana, 2016.

Monografija Na poti v Kamnik je etnološko-folkloristična študija, ki prikazuje življenje in ljudsko ustvarjalnost širšega kamniškega območja od konca osemnajstega stoletja do danes. Je plod dolgoletnega raziskovalnega dela, temelječega na obsežnem arhivskem gradivu, na izčrpnem terenskem delu in na teoretskih premislekih.

Cena: 25 €

Starejša slikarska zbirka – iz depojev MMK

Avtor besedila: Marko Lesar. Kamnik, 2015. – 92 str.

Katalog s predstavitvijo slikarskih del iz muzejske zbirke MMK.

Cena: 12 €

Industrija nostalgija

Avtorja besedila: Marko Kumer, Saša Bučan. Kamnik, 2015. – 16 str.

Likovne upodobitve kamniških tovarn.

Cena: 2 €