Katalogi in knjige

Miha Maleš: avtoportreti

(ob umetnikovi 80-letnici). Uvodno besedilo Luc Menaše, fotografski posnetki: Srečo Habič. Kamnik, 1983. – 16 str.

Lastne upodobitve slovenskega umetnika Mihe Maleša v različnih tehnikah.

Cena: 1,5 €

Josip Nikolaj Sadnikar

Avtorja besedil: Mirina Zupančič in Mirko Juteršek, izbor iz korespondence: Mirko Juteršek, fotografije: Srečo Habič, Franc Aparnik in Marijan Zadnikar. Kamnik, 1982. – 64 str.

Življenje in delo pomembnega Kamničana – veterinarja, mecena in enega prvih slovenskih muzealcev.

Cena: 3 €

Lira: 1882–1982

Avtorji besedil: Albert Čebulj, Majda Žontar in Samo Vremšak, fotografije in reprodukcije: Alenka in Srečo Habič. Kamnik, 1982. – 77 str.

Prvih sto let delovanja najstarejšega pevskega društva na Slovenskem.

Cena: 3 €

Miha Maleš: mladostna doba

Avtorja besedil: Milček Komelj in Borut Rovšnik, fotografski posnetki: Alenka Habič. Kamnik, 1982. – 70 str.

Zgodnje umetniško ustvarjanje velikega slovenskega likovnega umetnika.

Cena: 2,5 €

Miha Maleš 1980

Avtorji besedil: Mirko Juteršek, Emilijan Cevc, Eva Gspan in Andreja Koblar. Kamnik, 1980. – 89 str.

Donacija izjemnega slikarskega in grafičnega opusa Mihe Maleša mestu Kamnik.

Cena: 2,5 €

Spominska obeležja NOB Občine kamnik: ob 30. obletnici osvoboditve

Strokovni sodelavci: Matija Žgajnar, France Hribar – Lovro in Mirko Podbevšek – Lado, fotografije: Srečo Habič. Kamnik, 1975. – 57 str.

Cena: 1,50 €

Maksim Gaspari in kamniško mesto

Avtor besedila: Stane Mikuž. Kamniški muzej, 1973. – 32 str.

Cena: 2 €