Katalogi in knjige

Moj muzej - Drugačen vodnik

Avtorici besedila: Zora Torkar, Janja Železnikar, fotografije in ilustracije iz zbirke MMK, foto: Tomaž Lauko. Kamnik, 2012. – 16 str.

Vodnik po stalnih razstavah, s katerim najmlajši obiskovalci rešujejo izbrane naloge in dobijo nagrado.

Cena: 3 €

Gremo iskat fosile

Avtor besedil, ilustracij konjička Eda, eksperimentov in avtor fotografij: Jure Žalohar; urednica: Janja Železnikar; avtorji ilustracij: Jure Žalohar, Tamara Korošec, Marko Jelovšek, Tomaž Hitij in Žarko Vrezec. Kamnik, 2012. – 20 str.

Priročnik za opazovanje narave in naravnih pojavov, kamnin in planeta Zemlja nasploh. Priročnik za delo z mladimi geologi in vsemi, ki jih zanimajo fosili.

Cena: 3 €

Slamnata sled Domžale

Avtor: Matjaž Brojan

Pregled 300-letnega slamnikarstva na Domžalskem, ki se je razvijalo od domače obrti do industrije. Založil Kulturni dom Franca Bernika. Domžale, 2012.

Cena: 15 €

Ivan Hribar

Avtorica besedila: Zora Torkar, fotografije iz zbirke MMK, Mestnega muzeja Ljubljana. Kamnik, 2011. – 16 str.

Predstavitev trzinskega rojaka, ki je imel v zgodovini mesta Ljubljana in celotne dežele Kranjske izredno vlogo.

Cena: 3 €

Karel Zelenko

Avtorica besedila: Saša Bučan. Kamnik, 2011. – 16 str.

Cena: 5 €

Ivan Zika: Iz kamniške zgodovine – 750 let mesta Kamnika

Zbral in uredil: France Malešič

Prof. Ivan Zika je v 70. letih 20. stoletja objavljal v časopisu Kamniški občan feljton o zgodovini Kamnika od njegovega nastanka pa do konca 16. stoletja. Gradivo je v knjigo zbral in uredil France Malešič. Založil Studio Dataprint. Kamnik, 2011.

Cena: 15 €

Miha Maleš – S poti

Avtorica besedila: Saša Bučan. Kamnik, 2010. – 16 str.

Izbor najlepših Maleševih monotipij z njegovih evropskih popotovanj.

Cena: 4 €

Trzin na fotografijah in razglednicah

Avtorica besedila: Zora Torkar, razglednice in fotografije iz zbirk Slovenskega etnografskega muzeja et al. Kamnik, 2010. – 80 str.

Izbor najlepših in najbolj atraktivnih fotografskih upodobitev Trzina na razglednicah in starih fotografijah.

Cena: 7 €

Prešeren v slikarskih očeh: iz zbirke Mihe Maleša

Avtor besedila: Marko Lesar. Kamnik, 2010. – 60 str.

Domači in tuji umetniki so prikazovali svoje poglede na posamezna Prešernova dela in na podobe Franceta Prešerna, največjega slovenskega pesnika.

Cena: 6 €

Fosili iz okolice Kamnika

Avtorji besedil: Jure Žalohar et al., uredila: Janja Železnikar, avtorji fotografij: Jure Žalohar et al., risarske rekonstrukcije: Tamara Korošec, risbe morskih konjičkov in kačjega pastirja: Tomaž Hitij. Kamnik, 2010. – 48 str.

Najbolj impresivni in izpovedni fosili, ki so jih zasebni zbiratelji in strokovnjaki odkrili na območju Tunjiškega gričevja. Spoznali boste nekaj milijonov let stare kačje pastirje, morske konjičke, ježke, meduzo, ribe, žuželke, iglavce idr.

Cena: 6 €