Katalogi in knjige

Plečnik na Domžalskem in Kamniškem

Avtorici: Maja Avguštin in Saša Lavrinc

Pregled vseh pomembnih spomenikov arhitekta Jožeta Plečnika na Domžalskem in Kamniškem. Iz zbirke Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Založil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Ljubljana, 2010.

Cena: 7 €

Iz zbirke Mihe Maleša. Tuji umetniki

Avtor besedila: Marko Lesar. Kamnik, 2009. – 60 str.

Zbirka likovnih del in drobnih tiskov različnih umetnikov iz vse Evrope (tudi Pabla Picassa!) v zapuščini Mihe Maleša.

Cena: 5 €

Skozi objektiv Petra Nagliča: Kamnik in okolica

Avtorica besedila: Zora Torkar, fotografije: iz zbirke Matjaža Šporarja in Tomaž Lauko. Kamnik, 2009 .– 101 str.

Fotografsko delovanje dragocenega pričevalca – fotografskega kronista Kamnika in okolice, Petra Nagliča iz Šmarce.

Cena: 6 €

Izbrano iz zbirk in opusov umetnikov, povezanih s Kamnikom

[Slikovno gradivo]: katalog in igra izbrani spomin, fotografije: Tomaž Lauko, avtorica besedila: Barbara Savenc. Kamnik, 2009. – katalog in igra v skupni mapi.

Odlična zabava za vso družino. Katalog upodobitev družinskih motivov iz naših zbirk in igra spomin: poiščite detajl in celoto.

Cena: 5 €

Velika planina: pastirska dediščina iz zbirke Vlasta Kopača

Avtorica besedila: Zora Torkar, fotografije: arhiv družine Kopač et al., risbe: Vlasto Kopač. Kamnik, 2008. – 32 str.

Izbrani predmeti velikoplaninske pastirske dediščine iz zapuščine arhitekta Vlasta Kopača, ki jo hrani in predstavlja Medobčinski muzej Kamnik.

Cena: 3 €

Mamut po mamutu

Avtorica besedila: Janja Železnikar, fotografije: Sašo Kovačič et al. Kamnik, 2008. – 16 str.

Ob osemdesetletnici odkritja ostankov mamuta v Nevljah pri Kamniku.

Cena: 3 €

Sedem slovenskih kipark: 1918–1945

Katarina Drenik Marussig, Elsa Kasimir Oeltjen, Karla Bulovec Mrak, Dana Pajnič, Mara Kralj, Milena Dolgan, Sonja Rauter Zelenko.

Avtorice življenjepisov: Marjeta Ciglenečki et al., avtorica uvodnega besedila: Barbara Savenc, fotografije: Tomaž Lauko in fotoarhiv Moderne galerije Ljubljana. Kamnik, 2008. – 40 str.

Cena: 5 €

Boj za meje po prvi svetovni vojni

Avtorja besedil: Milan Škrabec in Zora Torkar. Kamnik, 2007. – 111 str.

Katalog prikazuje del izredno bogate zbirke razglednic prof. Milana Škrabca, ki predstavljajo čas 1. svetovne vojne in boja za oblikovanje mej po njej.

Cena: 6,50 €

Miha Maleš: sakralna dela

Avtor besedila: Marko Lesar, fotografije: Tomaž Lauko. Kamnik, 2005. – 32 str.

Pregled izbranih del, v katerih je slikar v različnih grafičnih tehnikah že od svojih začetkov v dvajsetih letih 20. stoletja vse do let po drugi vojni ustvarjal umetnine, ki so zrasle ne samo iz duhovno usmerjene ekspresionistične umetnosti, marveč so dela tudi po naslovih izrecno opredeljena kot sakralna.

Cena: 3 €

Mira Pregelj – ob 100. obletnici rojstva

Avtorici besedil: Barbara Savenc in Milena Koren Božiček, fotografije: Peter Marinšek. Kamnik, 2005. – 16 str.

Ob razstavi izbranih del iz opusa slikarke Mire Pregelj.

Cena: 2 €