Življenjepis Rudolfa Maistra

29. marca 1874 – se rodi v Kamniku na Šutni Francu in Frančiški Maister,

1880–90 – obiskuje osnovno šolo ter nižjo gimnazijo v Mengšu in Kranju,

1890–94 – obiskuje višjo gimnazijo v Ljubljani in domobransko kadetnico na Dunaju,

1894 – konča izobraževanje v kadetnici, imenovan za kadeta, naslovnega četovodjo v Ljubljani,

1895 – napreduje v domobranskega poročnika,

1896 – domobranski častnik v Ljubljani, Celovcu,

1904 – izda pesniško zbirko Poezije,

1905 – poroka z Marico Sterger,

1905 in 1908 – rojstvo sinov Hrvoja in Boruta,

1908–13 – kazensko premeščen v Przemyśl, tu nastane jedro njegove obsežne knjižnice; zboli, se zdravi v Dalmaciji in Egiptu,

1913 – častnik črne vojske v Celju,

1914 – častnik črne vojske v Mariboru,

1916 – začasni poveljnik okrožja črne vojske v Mariboru,

  1. marec 1917 – kazensko premeščen v Gradec kot častnik črne vojske,
  2. julija 1917 – poveljnik okrožja črne vojske št. 26 v Mariboru,
  3. novembra 1918 – prevzame vojaško oblast v Mariboru, Narodni svet za Štajersko ga imenuje za generala,
  4. novembra 1918 – razoroži nemško varnostno stražo in zasede črto od Dravograda do Radgone,
  5. maja–18. junija 1918 – poveljnik Labotskega odreda v zmagoviti koroški ofenzivi,

1920 – poveljnik koroškega obmejnega poveljstva, med Korošci organizira različno propagando, da bi se na plebiscitu odločili za Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev,

1921– vojaški poveljnik Maribora,

1921– vodja jugoslovanske komisije za razmejitev z Italijo,

  1. oktobra 1923 – upokojen, pokoj preživlja v Mariboru, počitnikuje na Zavrhu v Slovenskih goricah ter na Uncu pri Rakeku,

1924 – častni meščan Kamnika,

1929 – izda svojo drugo pesniško zbirko Kitica mojih,

  1. julija 1934 – umre na Uncu pri Rakeku,
  2. julija 1934 – pogreb v Mariboru na Pobrežju.