Zgodovina rojstne hiše Rudolfa Maistra

Današnja hiša na Šutni št. 16 je nastala iz dveh hiš – Šutne št. 16 in 17. Leta 1837 je Blaž Svetic od vdove Terezije Volkar kupil hišo Šutna št. 16, nato pa leta 1842 še sosednjo, Šutna št. 17, od Matija Kuharja. Po Blaževi smrti leta 1859 je oboje podedovala vdova Marija in za njo leta 1887 sin Leopold Svetic. Združeni hiši, ki ju je Leopold leta 1902 prodal na dražbi, je kupil kamniški dekan Janez Oblak. Leta 1920 je vse skupaj prešlo v last Župnijskega urada Kamnik. Po 2. svetovni vojni je bilo nacionalizirano in v devetdesetih letih vrnjeno lastniku. Občina Kamnik je v letih 2012–2013 odkupila in obnovila prvi del pritličja, namenjenega muzejski dejavnosti, leta 2017–2018 pa še drugi del pritličja.

Pobude za prenovo so se spet pojavile pred letom 1990, ko je bila hiša še v lasti Občine Kamnik, in načrti glede tega so se nadaljevali tudi po vrnitvi hiše Župnijskemu uradu Kamnik. V letih 2002 in 2003 je bila izvedena statična prenova hiše in zamenjano ostrešje. Leta 2004 so bila v zaključni fazi dela na fasadi, s čimer je hiša spet dobila podobo, kakršno je imela v 19. stoletju. Leta 2012 sta se Občina Kamnik in Župnijski urad Kamnik dogovorila o sorazmerju lastništva. Občina Kamnik je postala lastnica pretežnega dela pritličja. Po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine so se obnovili prostori ter odkrile stenske poslikave iz prve in druge polovice 19. stoletja. Leta 2013 je bila odprta Rojstna hiša Rudolfa Maistra, ki na sodoben muzealski način predstavlja življenje slavnega kamniškega rojaka. Leta 2017 je Občina Kamnik odkupila še preostali del pritličja, kjer so se obnovile glavna veža z restavriranimi poslikavami iz druge polovice 19. stoletja, razstavišče za občasne razstave in pedagoška soba za mlade obiskovalce. Nosilec in financer obnove, ureditve prostorov ter muzejske postavitve je bila Občina Kamnik. Rojstna hiša Rudolfa Maistra je dislocirana enota Medobčinskega muzeja Kamnik.