Zgodovina muzeja

Muzej je edini javni zavod, ki skrbi za varovanje, hranjenje in predstavljanje premične kulturne dediščine na širšem kamniškem območju ter je vpisan v razvid pooblaščenih muzejev Ministrstva za kulturo RS. Ustanovljen je bil 4. decembra 1961. Ustanoviteljica muzeja je Občina Kamnik, vendar muzej presega občinski pomen, kajti zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev v občinah Komenda in Trzin, ki sta od leta 2004 prav tako soustanoviteljici javnega zavoda. Delovanje javnega zavoda sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.