Življenjepis Mihe Maleša

6. januarja 1903 – rojen v Jeranovem pri Kamniku,

1916–19 – se šola pri podobarju F. Tončiču v Kamniku,

1919–21– obiskuje kiparski oddelek umetnoobrtne šole v Ljubljani,

1921 – sprejet na slikarski oddelek na Umetniški akademiji v Zagrebu, jeseni 1922 se vpiše na kiparstvo,

1921–22 – prekine študij v Zagrebu in en semester študira v privatni šoli Zu St. Anna na Dunaju,

1924–27 – obiskuje grafično specialko v Pragi (prof. A. Brömse in F. Thiele),

1927 – vrne se v Ljubljano, jeseni razstavlja s Stanetom Cudermanom v Jakopičevem paviljonu,

1928 – ustanovi in razstavlja s skupino Četrta generacija,

1929–30 – urednik revije Ilustracija,

1930 – na Kongresnem trgu v Ljubljani odpre Umetniški salon,

1931 – potuje po Nemčiji,

1932 – poslika cerkvi v Voćinu in Cirkveni na Hrvaškem,

1933 – od občine dobi v najem atelje v Tivoliju,

1934 – zdravi se na Golniku, izdela mapo 15 lesorezov Golnik,

1935, 1936, 1937 – razstavlja skupaj z G. A. Kosom in F. Goršetom; v okviru te skupine ter skupaj z gostom J. Slavičkom leta 1936 prvič razstavi svoja olja in monotipije,

1936 – ustanovi lastno Bibliofilsko založbo; pod njenim okriljem do leta 1945 izhaja prva slovenska likovna revija Umetnost,

1937 – potovanje v Rim,

1941 – rodi se mu hčerka Travica,

1948 – povabljen na Makedonski festival; nastane obširna zbirka monotipij, litogravur in lesorezov, ki so deloma objavljeni v knjigi Makedonski motivi (leta 1953),

1951 – biva v Parizu, potuje po Holandiji, Angliji, Belgiji in Franciji,

1952 – razstavlja svoja dela po zahodni Evropi in v ZDA,

1961 – izide knjiga Jadranski motivi,

1974 – velika retrospektivna razstava v Moderni galeriji v Ljubljani,

1977 – Prešernova nagrada za življenjsko delo,

1980 – mestu Kamnik podari 2634 del,

24. junija 1987 – umre v Ljubljani.