Zgodovina galerije Mihe Maleša

Galerija Miha Maleš je bila ustanovljena kot dislocirana enota Medobčinskega muzeja Kamnik leta 1979, ko je kamniški rojak Miha Maleš ob 750. obletnici prve omembe kamniških meščanov v pisnih virih podaril mestu 2634 svojih del. Leta 1980 je bila v obnovljenih prostorih meščanske hiše predstavljena prva razstava o življenju in delu Mihe Maleša.

V četrtstoletni zgodovini galerije so bile na ogled številne študijske razstave, opremljene s katalogi, ki so Malešev umetniški opus, njegovo publicistično in zbirateljsko delo prikazale s tematskega, kronološkega in drugih vidikov.Prav tako pa so bili predstavljeni njegovi sodobniki: Stane Cuderman, Jakob Savinšek, Maksim Gaspari, Maks Koželj, umetniki Četrte generacije ter Mira Pregelj in druge slovenske kiparke in slikarke prve polovice 20. stoletja. V programu so tudi razstave, ki se sistematično lotevajo monografsko zastavljenih raziskav o kamniških ali s Kamnikom povezanih umetnikih, ki še niso doživeli samostojne predstavitve.

Malešev obsežni ustvarjalni opus predstavljamo z občasnimi razstavami in strokovnimi publikacijami tudi v galerijah in razstaviščih v drugih slovenskih mestih in v tujini. Že od ustanovitve galerije se je vzporedno z razstavno dejavnostjo razvijala tudi ideja o dokumentacijskem – študijskem središču umetnosti in kulture prve polovice 20. stoletja, katere osrednji predstavnik je prav Miha Maleš.