Votivna slika Terezija Beč, 1794

Objavljeno: 17.04.2020

Votivna slika, naslikana na lesu, prikazuje strašno nesrečo mlade deklice Terezije Beč leta 1794. Preprosti slikar je poskušal prikazati padec deklice kot nekakšen filmski kader. V otroški igri je prišlo do nesreče, ko je Terezija stala na skali,  sledimo njenemu padcu s skale nad kapelico in kako je s poškodovano glavo obležala na cesti. Naslikana je kapelica ter lesen most čez Nevljico, v  zgornjem kotu pa na oblačkih  sveta priprošnjika: sveti Janez Nepomuk in sveta Terezija Avilska. V levem kotu je napis: Theresia Bezh, Ano=1794.

Votivna slika je nastala kot zahvala za pomoč v nesreči. Votivne slike so naročniki naročali kot vidno izraženo osebno zahvalo, vendar je njihovo sporočilo povednejše, saj nam slike prikazujejo številne nesreče v družini, pri delu, pri igri, pri naravnih nesrečah ali požarih, obenem pa upanje k njihovim rešitvam. Prikažejo nam duh časa, v katerem so nastale.

Votivna slika je visela do leta 1945 nad kapelico, ki je danes ni več. Kapelica je stala pod skalami Starega gradu, kjer je bil mestni predel Pod goro, obrnjena proti Plečnikovemu mostu in začetku Cankarjeve ceste v Kamniku. Leta 2016 jo je odkupil kamniški muzej.