Napovedujemo: Virtualna Maistrova pot

Objavljeno: 01.09.2021

Pogumna, neustrašna, nenavadna, karizmatična …, takšna naj bi bila Maistrova pot. Takšen je bil general in pesnik Rudolf Maister. Drzno in odločno je zavzel državne in narodne meje ter postavil temelje današnji slovenski državi. Vendar kljub temu v slovenskem kolektivnem spominu dolgo ni zasedel ustreznega mesta.

V teh dneh zaključujemo virtualni projekt Maistrova pot, ki sta si leta 2017 zamislili Alenka Juvan in Katarina Mahnič kot del evropskega projekta v okviru programa Evropa za državljane. Na zdajšnjo nekoliko spremenjeno in dopolnjeno podobo pa je vplivalo 15 sodelujočih ustanov, skupaj s pomembnim deležem družine Maister. Glavni namen Maistrove poti je ostal enak, kot je bil: s pomočjo spleta povezati kraje, v katerih je Maister živel in deloval, ter ustanove, ki hranijo kakršno koli gradivo ali spomin o njem. Spletno stran je izdelala agencija noviSplet (Atribut d. o. o.), za animacijo in logotip je poskrbel Ciril Horjak.

Sodelujoče ustanove: Arhiv Republike Slovenije, Dolenjski muzej Novo mesto, družina Maister, Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, Gorenjski muzej, Medobčinski muzej Kamnik, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej novejše zgodovine Celje, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Narodni muzej Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski muzej Celje, Pokrajinski muzej Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, Vojaški muzej Slovenske vojske, Zgodovinski arhiv Ptuj.

Komaj čakamo, da vam jo predstavimo.