Usnjarsko obrtno hišno znamenje, 1549, peščenec

Objavljeno: 19.12.2019

V lapidariju kamniškega muzeja je ohranjeno usnjarsko obrtno hišno znamenje iz Pogačnikove hiše v Maistrovi ulici v Kamniku. Osrednji del predstavlja okvir v reliefu. Na robu levo od njega so znamenje kamnoseka in črki TA,  na desnem robu pa črki MA. Pod njima je usnjarski nož za čiščenje kož. Poleg njega sta luknji, zaradi katerih sklepamo, da je bilo z njuno pomočjo nekaj pritrjeno oziroma da je bila kamnita plošča mogoče izdelana kot izvesek. V okviru je ščitek s hišnim grbom oziroma znamenjem in ob njem na eni strani polmesec, na drugi peterokraka zvezda. Ob ščitku zgoraj je letnica 1549.

Ob tem domnevamo, da je obrtniško hišno znamenje povezano z  Lovrencem Merjascem, ki je imel tedaj v Kamniku usnjarsko delavnico. Davčni register mesta Kamnik iz leta 1545, ki ga je objavil A. Luschin, namreč med drugimi obrtniki navaja enega usnjarja, enega jermenarja, štiri krznarje in šest čevljarjev. Kot usnjar se omenja prav Lovrenc Merjasec.