Relief z angelom grbonoscem, ok. 1490

Objavljeno: 05.11.2018

V do sedaj znanih pisnih dokumentih se prvič omenjajo meščani Kamnika leta 1229. Pomembna prelomnica v mestni samoupravi je bilo leto 1489, ko je cesar Friderik III. dovolil Kamničanom svobodno volitev mestnih sodnikov.

 Mesto Kamnik se je po izdaji privilegija leta 1489 želelo s celotnim grbovnim reliefom zahvaliti cesarski vladarski hiši, ki ji je podarila popolnoma svobodne volitve sodnikov. Na plošči so štirje grbi: na vrhu cesarski grb rimsko-nemškega cesarja, ki je bil skoraj vse obdobje od 15. do začetka 19. stoletja v oblasti Habsburžanov in poleg njega grb habsburške vladarske hiše oz. avstrijski grb. Pod njima sta upodobljena najprej na naši desni grb vojvodine Kranjske, nato pa grb mesta Kamnik, kjer je upodobljena sv. Marjeta.

Relief je delo kamniške kamnoseške delavnice iz okrog leta 1490,  ki je gradila  tudi več cerkva in palač v Kamniku in okolici, ter drugod na Slovenskem.