Razpis za razstavo v galeriji Pogled za leto 2022

Objavljeno: 26.05.2021

Galerija Pogled deluje v sklopu Galerije Mihe Maleša v Kamniku in je namenjena predstavljanju sodobne likovne produkcije. V letu 2022 načrtujemo 5 razstav.

Galerija nudi postavitev razstave, spremljevalni tekst, tisk zloženke -vabila, organizacijo otvoritve in obveščanje  medijev.

Prijava naj vsebuje pisno predstavitev razstave in osnovne biografske podatke. Oboje naj  obsega največ eno tipkano stran. K prijavi priložite 5 fotografij ali printov likovnih del, ki jih želite razstaviti (velikost fotografij max. A4 format). Na hrbtno stran fotografije napišite podatke o delu (avtor, naslov, tehnika, mere, leto). Možna je tudi prijava z vsemi navedenimi podatki preko e – pošte.

Strokovna komisija bo naredila izbor in o rezultatih obvestila udeležence en mesec po prijavnem roku. Prijavne dokumentacije ne vračamo.

Prijave sprejemamo do 10. 9. 2021 na naslov:

 

Saša Bučan

Razpis za razstavo

GALERIJA MIHA MALEŠ

Glavni trg 2

1241 Kamnik

E-pošta: sasa.bucan@gmail.com

 

 

Poslušaj vsebino: