Razpis 2020 – galerija Pogled

Objavljeno: 22.03.2019

Galerija Pogled deluje v sklopu Galerije Mihe Maleša v Kamniku in je namenjena predstavljanju sodobne likovne produkcije. V letu 2020 načrtujemo pet razstav. Galerija nudi postavitev razstave, spremljevalni tekst, tisk zloženke, organizacijo otvoritve in obveščanje medijev.
Prijava naj vsebuje pisno predstavitev razstave in osnovne biografske podatke. Oboje naj obsega največ eno tipkano stran. K prijavi priložite 5 fotografij ali printov likovnih del, ki jih želite razstaviti (velikost fotografij max. A4 format). Na hrbtno stran fotografije napišite podatke o delu (avtor, naslov, tehnika, mere, leto). Možna je tudi prijava z vsemi navedenimi podatki preko elektronske pošte (sasa.bucan@gmail.com).
Strokovna komisija bo naredila izbor in o rezultatih obvestila udeležence en mesec po prijavnem roku. Prijavni rok je do 31. 5. 2019.
Prijavne dokumentacije ne vračamo.

Prijave sprejemamo na naslov :
GALERIJA MIHA MALEŠ
Razpis za razstavo v Galeriji Pogled
Saša Bučan
Glavni trg 2
1241 Kamnik