Prešeren in Maleš - splet poezije in linije

Objavljeno: 05.02.2021

Prešernov Sonetni venec v likovnih zapisih slikarja Mihe Maleša

Literarni zgodovinar in prešernoslovec, France Kidrič je Maleša povabil k sodelovanju pri Prešernovem zborniku. Tako se je Miha Maleš od srede tridesetih let dalje intenzivno posvečal Prešernovemu opusu. Leta 1937 je v Maleševi Bibliofilski založbi izšel Prešernov Sonetni venec z Maleševimi ilustracijami. Ob tridesetih celostranih ilustracijah – črno belih linorezih se zavemo, kakšen umetnik stoji za njimi. V njih bomo zaman iskali značilno opisovanje ali analizo izvirnega teksta – pred nami je samostojna in hkrati pesniškemu tekstu enakovredna likovna izpoved. Prešernovo liriko prevevajo ljubezenska in tudi domoljubna čustva in misli, a so večinoma zavite v obup in črnino, v negativno pesnikovo voljo, ki le na posameznih koncih zaveje v optimizem. Maleševe podobe spremljajo Prešernovo poezijo kot mehki zapisi: na eni strani so realni, a drugje zazibajo v fantastično, so mehki in topli a obenem tudi sila otožni. Maleš je Prešernu v pesnitvi sledil po vzporedni poti, kajti tudi Maleš je poznal temne plati življenja in jim je tako tudi znal iskreno prisluhniti, hkrati pa je svoje tegobe vedno skušal obarvati z vedrino in igrivostjo. V Sonetnem vencu že z izbiro tehnike prevladuje temna stran (risba na črnem ozadju), z ilustracijami pa se tako po likovni kot pesniški plati gibljemo med žalostjo in obupom na eni in nežno, igrivo melodijo veselega srca na drugi strani.

____________________________________
KOLOFON
Spletna razstava Prešeren in Maleš – splet poezije in linije. Prešernov Sonetni venec v likovnih zapisih slikarja Mihe Maleša. 8.2.2021. Medobčinski muzej Kamnik – muzej zanj: mag. Zora Torkar
Besedilo in izbor del: Saša Bučan Montaža: Marko Kumer. Dela iz zbirke Miha Maleš.