Prapor Narodne čitalnice v Kamniku, 1873

Objavljeno: 19.04.2021

Prapor Narodne čitalnice je izdelan iz dvojne plasti svile. Izvezena motiva sta na obeh straneh prapora: na eni strani je v  vencu izvezen napis Narodna čitalnica kamniška, na drugi strani je v ovalu kamniški mestni grb s sveto Marjeto, okoli katerega je napis Vse za narodov blagor. Prapor so izvezle kamniške narodne dame, slovesno pa so ga čitalničarji prevzeli 27. julija 1873. Ob tej priložnosti je kamniška čitalnica gostila narodna društva iz Ljubljane, Kranja in bližnje okolice.

C.-kr. deželna vlada je 18. marca 1868 potrdila pravila Narodne čitalnice v Kamniku, ki je nastala na pobudo odvetnika dr. Valentina Prevca in njegovega pripravnika Simona Jenka. Glavni namen ustanovitve društva je bil, da z različnimi prireditvami – ti. Besedami, gledališkimi predstavami, koncerti, plesi, društvenimi izleti, naročanjem časopisov budijo in utrjujejo slovensko narodno zavest in pospešujejo rabo slovenskega jezika. V čitalnico so se sprva vključevali predvsem višji in srednji sloji meščanstva in inteligenca. Po letu 1890, ko klerikalno liberalna nasprotja dosežejo vrhunec, in na volitvah 1893 v kamniški občini zmagajo liberalci, se tudi socialna sestava članstva spremeni. Leta 1907 Narodna čitalnica v Kamniku s pomočjo Lire in Sokola odkupi stavbo in zemljišče v mestu in ustanovi Društveni dom (današnja kavarna Veronika). Čitalnica je ob različnih vzponih in padcih delovala do začetka 1. svetovne vojne. Ob koncu leta 1918 se je dejavnost obnovila, vendar je popolnoma izgubila svoj prvotni značaj, to je narodnoprebuditeljsko vlogo.

Več v katalogu: Zora Torkar, Narodna čitalnica od 60. let 19. stoletja do 1. svetovne vojne, KCK, Kamnik 1991.