Pogledi skozi čas - soteska Predaselj (Predoselj)

Objavljeno: 16.07.2021

Sotesko Predaselj (Predoselj) je izoblikovala reka Kamniška Bistrica. Po njej so spravljali les iz gozdov Kamniške Bistrice. “Oktobra 1890 so kakor ponavadi splavili les iz konca doline. Vse je šlo po sreči skozi Veliki Predaselj, ob vhodu v Mali Predaselj pa se je les zataknil, in ker ga je bilo veliko – okoli 200 sežnjev – se je sicer ogromna luknja med spodnjim naravnim mostom in dnom ter tam zelo ozko skupaj stoječima stenama zamašila. Deroča voda je začela hitro grmaditi na les še prod in grušč, ki je zasul kotlino med Malim in Velikim Predasljem do 12 metrov na debelo. Čez novo pregrado, je začel v sotesko padati lep slap, ki se je ohranil vse do leta 1952″.

Do gradnje današnje ceste v Kamniško Bistrico, ki so jo začeli graditi v letu 1932, je bila dolina dostopno le po pešpoti. Podružnica Slovenskega planinskega društva (SPD) Kamnik se je takoj po ustanovitvi 1893 lotila gradnje in zaznamovanja novih gorskih poti v Kamniških planinah. Za spremembe v naravi pa je bilo potrebno soglasje tedanjega lastnika Meščanske korporacije v Kamniku, zato so se gradnje poti mnogokrat zavlekle. Prošnja za zgraditev brvi čez Predaselj je bila vložena že leta 1925. Obenem so ob njem postavili lesene zaščitene poti in mostičke, t.i. Galerije, ki so bile odprte leta 1928.

Anton Ramovš v svoji knjigi Slapovi v Sloveniji opisuje konec velikega slapa v Predaslju: »Dne 26. oktobra 1952 je 12 metrov visok slap v Malem Predoslju izginil še hitreje, kot je nastal 62 let poprej. V nekdanji slapovi pregradi se je spet pokazal velikanski ledeniški blok, ki je zagozden med strmi apnenčevi pobočji, in spet predstavlja drugi naravni most v Predoslju.« Tudi France Malešič v  Kamniškem zborniku 1996 piše o slapu, ki je leta 1952 izginil. »Tako je izginil slap, ki se je imenoval Na skoku v Predaslju. Mostički in balkoni za turistične sprehajalce so propadli

Soteska Predaselj je še danes izjemna turistična točka v dolini Kamniške Bistrice. Še danes lahko opazujemo izjemno moč vode, ki je v apnenčaste kamnine vrezala korita in slikovito ledeniško skalo.

Literatura: Darja Jenko, Obnovljena Koželjeva pot vabi na sprehod v vseh letnih časih, KZ 2006; Tomaž Kočar, Kamniška Bistrica – Bistriški gozd, 2003.

Pripravila Zora Torkar