Plečnik v Kamniku

Objavljeno: 15.05.2020

Kot je zapisano v Kamniško-komendskem biografskem leksikonu je arhitekt Jože Plečnik (1872-1957) v Kamnik največ prihajal v zrelih in poznih letih.  Med letoma 1932 in 1934 je bila zasnovana in zgrajena “Lovska koča kralja Aleksandra” (znana tudi kot “Plečnikov dvorec” ali “Titov dvorec”) v Kamniški Bistrici.  Večina del na Kamniškem je nastala po drugi svetovni vojni, čeprav nekateri načrti zaradi zunanjih okoliščin niso bili realizirani. Omenimo naj le največja in najobsežnejša Plečnikova dela. Kot na primer kapelo božjega groba v frančiškanskem samostanu v Kamniku, ki predstavlja vse značilnosti Plečnikovega oblikovanja in značilne elemente, ki nosijo vsak svoje simbolično sporočilo. Tudi tu je sodeloval  z mekinjskim mizarjem Francem Koncilijo. Ali pa prenove župnijske cerkve sv. Benedikta v Zgornjih Stranjah, ki je bila med drugo svetovno vojno močno poškodovana. Sprva je delo prevzela Plečnikova učenka Majda Neřima, nato je projekt vodil arhitekt sam. Zaradi pomanjkanja sredstev in dragih surovin je uporabil preproste materiale (beton, les in rečne kamne) ter iskal preproste rešitve (npr. pri oblikovanju tlaka, z uporaba ohranjenih elementov iz predvojne opreme).

Še kaj več o Plečniku pa izveste tudi z reševanjem naslednjega rebusa: Rebus MMK 4