Okvir diplome častnega meščana Kamnika Rudolfa Maistra, 1924

Objavljeno: 29.03.2019

Ob rojstnem dnevu generala Rudolfa Maistra in ob prazniku Občine Kamnik smo 29. marca 2019 prejeli v dar od Maistrovega vnuka, g. Boruta Maistra neprecenljiv predmet, ker je osebnih predmetov iz Maistrove zapuščine zelo malo, še manj pa je predmetov vezanih na Kamnik.
Prejeli smo okvir diplome, ki jo je leta 1924 prejel Rudolf Maister kot častni meščan Kamnika. Ob 50-letnici je mesto Kamnik pod vodstvom župana Riharda Karbe dne 15. aprila 1924 podelilo Rudolfu Maistru diplomo častnega meščana. Po predlogih Josipa N. Sadnikarja jo je naslikal Maksim Gaspari, pozlačen okvir s kamniškim grbom pa je izrezljal Ivan Klemen.
Na diplomi sta naslikani dve mesti, ki sta tesno povezani z njim – Kamnik z rojenico in Maribor z vitezom ob robu. Med njima je napis: »Mesto Kamnik imenuje svojega rojaka generala jugoslovanske vojske Rudolfa Maistra ob petdesetletnici njegovega rojstva za nevenljive zasluge, katere si je pridobil za našo mlado Jugoslavijo, svojim častnim meščanom. Osvobodil je s svojo hrabrostjo in odločnostjo že potujčeni Maribor in zavaroval našo severno mejo. Mestna občina Kamnik 15. aprila 1924«.
Ohranila se je žal le razglednica diplome, ki jo je posnel kamniški fotograf Franc Aparnik, originalno diplomo so leta 1941 v Mariboru uničili Nemci, kajti Maistrova družina se je pred njimi umaknila v Zagreb. Ohranil se je le okvir, ki je sedaj našel spet dom v Maistrovi rojstni hiši.