Ob 100-letnici rojstva dr. Emilijana Cevca (1920-2006)

Objavljeno: 29.12.2020

Letos je minilo sto let od rojstva velika slovenskega umetnostnega zgodovinarja, doktorja zgodovine in teorije umetnosti, častnega meščana Kamnika Emilijana Cevca. Emilijan Cevc se je rodil 5. septembra 1920 v trgovski družini v Kamniku prav v hiši, kjer je danes Galerija Miha Maleš. Po maturi 1940 se je vpisal na oddelek za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je 1946 diplomiral in prav tam leta 1952 tudi doktoriral. V letih 1962−63 se je študijsko izpopolnjeval kot štipendist ustanove A. von Humboldta v Münchnu. Od 1950 je delal na umetnostnozgodovinski sekciji Zgodovinskega inštituta SAZU (kasneje Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (ZRC) SAZU v Ljubljani, od 1968 kot znanstveni svetnik in ga vodil 20 let kot upravnik (od ustanovitve samostojnega inštituta 1972 do 1992), nato pa kot predsednik znanstvenega sveta do smrti. Leta 1981 je postal dopisni, 1985 pa redni član SAZU. Nekaj let je predaval umetnostno zgodovino na ljubljanski Akademiji za glasbo in na Teološki fakulteti; s predavanji je večkrat gostoval tako doma kot tudi v tujini.
Cevc se je v mladosti uveljavil kot prodoren spremljevalec sodobnega likovnega dogajanja, ki ga je predstavljal v ocenah in spremnih tekstih v razstavnih katalogih. V svojem raziskovanju se je posvečal srednjeveški umetnosti na Slovenskem, v prvi vrsti srednjeveškemu kiparstvu; raziskoval pa je tudi kiparstvo med gotiko in barokom. V samostojni publikaciji z naslovom Slovenska umetnost je objavil obširen pregled celotne slovenske umetnosti od zgodnjega srednjega veka do 20. stoletja. Sodeloval je pri pripravljanju različnih razstav v Ljubljani in drugod ter za kataloge pisal spremna besedila. Več kot 350 razprav je objavil v številnih strokovnih revijah in zbornikih, največ v Zborniku za umetnostno zgodovino, Loških razgledih in Kamniškem zborniku; pisal pa je tudi o etnografskih in arheoloških vprašanjih.
V kamniški muzej je redno zahajal, saj je prijateljeval s slikarjema Maksimom Gasparijem in Miho Malešem, ki sta že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja razstavljala v Kamniku. S Kamnikom se je tesno povezal tudi na pomembnem simpoziju 750-letnici Kamnika (1979) in ob 500-letnici frančiškanov. Sliki iz kamniškega muzeja Jezusov pogovor s staršema je posvetil eno svojih zadnjih razprav, objavljeno v Kamniškem zborniku leta 2002.
Emilijan Cevc je umrl 30. januarja 2006. Pokopan je na kamniških Žalah.

Pripravila: Saša Bučan